Zakup rocznego wsparcia serwisowego zawierającego aktualizację systemu wideokonferencyjnego TRUECONF do nowych wersji i poprawek dla Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu al. Niepodległości 16/18

Treść archiwalna