Wykonanie przeglądu i inwentaryzacji systemu przeciwpożarowego w obiekcie Centrum Powiadamiania Ratunkowego, ul. Wiśniowa 13a w Poznaniu

Treść archiwalna