Wykonanie projektu, dostawy sprzętu, instalacji i konfiguracji infrastruktury centralnego zasilacza UPS wraz z baterią akumulatorów w wydzielonym fragmencie sieci energetycznej typu DATA w serwerowni budynku delegatury WUW w Koninie

Treść archiwalna