Wykonanie naprawy radiowych stacji retransmisyjnych w 3 lokalizacjach, służących zadaniom łączności radiowej zarządzania kryzysowego oraz systemu ostrzegania i alarmowania

Treść archiwalna