Sporządzenie opinii dotyczącej poprawności złożonego wniosku w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Konarzyce” (składającego się z dwóch studni) w m. Konarzyce, gm. Książ Wlkp., powiat śremski, województwo wielkopolskie

Treść archiwalna