Dostawa i montaż systemu masztowego na potrzeby łączności radiowej Zarządzania Kryzysowego, Systemu Ostrzegania I Alarmowania oraz Państwowego Ratownictwa Medycznego - Wągrowiec, ul. Kościuszki 15

Treść archiwalna