Archiwum zapytań ofertowych - 2019

Status Nazwa
zakończony Część I: Przegląd instalacji masztowych w 11-stu wskazanych lokalizacjach działania sieci łączności radiowej Państwowego Ratownictwa Medycznego i/lub Zarządzania Kryzysowego,
zakończony Sporządzenie opinii dotyczącej poprawności złożonego wniosku w sprawie wyznaczenia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej składającego się z trzech studni, w miejscowości Szkaradowo, gmina Jutrosin, powiat rawicki, województwo wielkopolskie
zakończony Świadczenie usług sportowo – rekreacyjnych na podstawie kart imiennych dla pracowników, ich osób towarzyszących i dzieci
zakończony Dostawa serwera, części do serwera, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania do systemu ostrzegania i alarmowania
zakończony Wykonanie projektu, uzyskanie akceptacji konserwatora zabytków w sprawie lokalizacji i warunków techniczno-architektonicznych montowanego masztu oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad projektem systemu masztowego na potrzeby łączności ...
zakończony Dostawa i montaż systemu masztowego na potrzeby łączności radiowej zarządzania kryzysowego - Wyrzysk, ul. Parkowa 8
zakończony Zakup oraz montaż 78 sztuk regałów półkowych z półkami z płyty wiórowej lub metalowych, przeznaczonych do składowania towarów (luzem, w opakowaniach jednostkowych lub pojemnikach)
zakończony Dostawa materiałów niezbędnych do przeniesienia anten na nowy maszt systemu łączności zarządzania kryzysowego w lokalizacji Kalisz, ul. Widok 100
zakończony Montaż systemu masztowego na potrzeby łączności radiowej zarządzania kryzysowego – Poznań, ul. Wiśniowa 13a
zakończony Dostawa i montaż systemu masztowego na potrzeby łączności radiowej zarządzania kryzysowego – Gniezno, ul. Jana Pawła II 9/10

Strony