Archiwum zapytań ofertowych - 2019

Status Nazwa
zakończony Wykonanie remontu systemu masztowego w lokalizacji 64-100 Leszno, delegatura Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Kościuszki 4, służącemu zadaniom łączności radiowej Państwowego Ratownictwa Medycznego, Zarządzania Kryzysowego oraz ...
zakończony Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu dotyczących obsługi klienta wielokulturowego w ramach projektu Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej ...
zakończony Dostarczenie usług telefonicznych skorelowanych z usługami internetowymi przy czym za termin skorelowany rozumie się uruchomienie usługi DSL oraz usługi głosowej na tym samym łączu
zakończony Dostawa 4 SZT. przemienników radiowych na potrzeby systemu łączności radiowej Zarządzania Kryzysowego
zakończony Modernizacja i rozbudowa Sieciowego Systemu Monitoringu Wizyjnego CCTV IP w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu
zakończony Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z zakresu postrzegania społecznego w ramach projektu Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta ...
zakończony Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z zakresu pozyskania informacji w trakcie czynności urzędowych oraz technik i metod przesłuchań cudzoziemców w ramach ..
zakończony Zorganizowanie i przeprowadzenie 3 szkoleń z zakresu wiedzy dla pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach projektu Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta ...
zakończony Realizacja szkoleń psychologicznych w II kwartale 2019 na potrzeby szkoleń realizowanych w CPR
zakończony Przegląd i konserwacja dwóch zasilaczy ups typu Flexus Fth20 Oraz Ces Gx 20t zainstalowanych w Poznaniu

Strony