Archiwum zapytań ofertowych - 2018

Status Nazwa
zakończony Wykonanie naprawy urządzeń oddymiania klatek k1 i k2 w obiekcie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu, ul. Wiśniowa 13a.
zakończony Wykonanie przeglądu okresowego 2 sztuk zasilaczy UPS model Enel Power Compact C60 pracujących w układzie równoległym w obiekcie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu, ul. Wiśniowa 13a
zakończony Dostawa oraz dotankowanie oleju napędowego do agregatu prądotwórczego znajdującego się w obiekcie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu, ul. Wiśniowa 13a w Poznaniu
zakończony Dostawa 50. licencji oprogramowania MS Office 2016 Std zgodnie z zasadami licencjonowania grupowego MPSA
zakończony Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet w technologii światłowodowej na potrzeby sieci łączności Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu
zakończony Wykonanie przeglądu okresowego urządzeń oddymiania klatek K1 i K2 wraz z opracowaniem protokołu po-serwisowego dla obiektu centrum powiadamiania ratunkowego w Poznaniu, ul. Wiśniowa 13A.
zakończony Dostawa, instalacja i konfiguracja terminali do rejestracji czasu pracy (RCP) w celu rozbudowy istniejącego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Budynkiem
zakończony Doprowadzenie i uruchomienie łączy SIP TRUNK podstawowego oraz zapasowego z przeznaczeniem do obsługi centrali telefonicznej VoIP zlokalizowanej w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, 61-713 Poznań, al. Niepodległości 16/18
zakończony Opracowanie dokumentacji wymaganej od budynków w zakresie spełnienia norm przeciwpożarowych – dla obiektu centrum powiadamiania ratunkowego w Poznaniu, ul. Wiśniowe 13A
zakończony Opracowanie projektu systemu masztowego na potrzeby systemu łączności radiowej

Strony