Archiwum zapytań ofertowych - 2018

Status Nazwa
zakończony Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku Delegatury WUW w Lesznie
zakończony Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w ramach projektu "Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta" współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020
zakończony Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w ramach projektu "Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta" współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020
zakończony Przeprowadzenie 6 szkoleń dla pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w ramach projektu "Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta" współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020
zakończony Przeprowadzenie 2 szkoleń dla pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w ramach projektu "Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta" współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014-2020
zakończony Zakup 7 sztuk szaf metalowych do przechowywania dokumentów i materiałów niejawnych oraz danych osobowych
zakończony Dostarczenie usług telefonicznych skorelowanych z usługami internetowymi przy czym za termin skorelowany rozumie się uruchomienie usługi DSL oraz usługi głosowej na tym samym łączu
zakończony Serwis systemu kontroli dostępu wraz z podsystemami CCTV oraz SSWIA w obiekcie centrum powiadamiania ratunkowego w Poznaniu, ul. Wiśniowa 13a
zakończony Serwis systemów elektrycznych i energetycznych w obiekcie centrum powiadamiania ratunkowego w poznaniu, ul. Wiśniowa 13a
zakończony Dostawa wody gazowanej i niegazowanej „Nałęczów Zdrój” o parametrach zmineralizowania na poziomie 501-1500 mg/l składników mineralnych. Dostawa obejmuje rozładunek i wniesienie wody do lokalizacji wyszczególnionych w załącznikach

Strony