Archiwum zapytań ofertowych - 2018

Status Nazwa
zakończony Dostawa serwera, części do serwerów oraz oprogramowania do systemu ostrzegania i alarmowania i usługami modernizacji
zakończony Zakup czytników dokumentów (kart pobytu) Vicomp VPR 620e - 3 szt.
zakończony Zakup modułu nadzoru nad uchwałami w systemie OfficeObjects Document Manager 4.8
zakończony Naprawa i konserwacja masztu antenowego systemu łączności radiowej Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz Zarządzania i Kierowania Wojewody
zakończony Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z zakresu postrzegania społecznego w ramach projektu Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta ...
zakończony Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu z zakresu pozyskiwania informacji w trakcie czynności urzędowych oraz technik i metod przesłuchań cudzoziemców w ...
zakończony Dostawa dwóch tablic interaktywnych - typu Flipchart
zakończony Wykonanie przeglądu i konserwacji urządzenia UPS FLEXUS FTH 20 zainstalowanego w obiekcie WUW al. Niepodległości 16/18 wraz z wymianą akumulatorów
zakończony Wykonanie projektu i pełnienie nadzoru autorskiego nad projektem systemu masztowego w Wyrzysku, Gnieźnie i Kaliszu
zakończony Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku Delegatury WUW w Kaliszu

Strony