Wyniki naborów na wolne stanowiska w 2015 r.

Wyniki naborów na poszczególne stanowiska publikowane są według numerów referencyjnych:

1/15, 2/15, 3/15, 4/15, 5/15, 6/15 7/15, 8/15, 9/15, 10/15, 11/15, 12/15, 13/15, 14/15, 15/15, 16/15, 17/15, 18/15, 19/15, 21/15, 22/15, 23/15, 24/15, 25/15, 26/15, 27/15, 28/15, 29/15, 30/15, 31/15, 32/15, 33/15, 34/15, 35/15,36/15, 37/15, 38/15, 39/15,40/15, 41/15, 42/15, 43/15, 44/15, 45/15, 46/15, 47/15, 48/15, 49/15, 50/15, 51/15, 52/15, 53/15, 54/15, 55/15, 56/15, 57/15, 58/15, 59/15, 60/15, 61/15, 62/15, 63/15, 64/15, 65/1566/15, 67/15, 68/15, 69/15, 70/1571/15, 72/15, 73/15, 74/15, 75/15, 76/15, 77/15, 78/15, 79/14, 80/15, 81/15, 82/15, 83/15, 84/15, 85/15, 86/15, 87/15, 88/1589/15

Ogłoszenie nr ref.: 1/15
Data ukazania się ogłoszenia: 13-01-2015
Na stanowisko: referent prawny ds. orzecznictwa w zakresie nieruchomości w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 02-03-2015
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: BEATA JANKOWSKA, miejsce zamieszkania: Poznań 

Ogłoszenie nr ref.: 2/15
Data ukazania się ogłoszenia: 02-02-2015
Na stanowisko: starszy specjalista ds. prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 02-04-2015
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: ADAM OSSOWSKI, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 3/15
Data ukazania się ogłoszenia: 02-02-2015
Na stanowisko: referent prawny ds. prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie wyłoniono najlepszego kandydata

Ogłoszenie nr ref.: 4/15
Data ukazania się ogłoszenia: 02-02-2015
Na stanowisko: operator numeru alarmowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 14-04-2015
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: MARTA ANTCZAK, miejsce zamieszkania: Pobiedziska
2.
Data publikacji wyniku: 14-04-2015
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: KATARZYNA GRYGIER-KOCZOROWSKA, miejsce zamieszkania: Leszno
3.
Data publikacji wyniku: 14-04-2015
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: MARTA IDCZAK, miejsce zamieszkania: Poznań
4.
Data publikacji wyniku: 14-04-2015
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: LONGINA KRASUSKA, miejsce zamieszkania: Poznań
5.
Data publikacji wyniku: 14-04-2015
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: GRAŻYNA KRUSZONA, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 5/15
Data ukazania się ogłoszenia: 02-02-2015
Na stanowisko: starszego serwisanta urządzeń elektronicznych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 02-04-2015
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: RAFAŁ GAWRYSZAK, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 6/15
Data ukazania się ogłoszenia: 06-02-2015
Na stanowisko: psycholog w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 14-04-2015
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: KAROLINA GALAS, miejsce zamieszkania: Murowana Goślina

Ogłoszenie nr ref.: 7/15
Data ukazania się ogłoszenia: 05-02-2015
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań wojewody wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 10-04-2015
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: NATALIA SZYMAŃSKA, miejsce zamieszkania: Opalenica

Ogłoszenie nr ref.: 8/15
Data ukazania się ogłoszenia: 04-02-2015
Na stanowisko: strażnik straży łowieckiej
w Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu - Delegatura w Kaliszu
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 16-03-2015
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: ARTUR KARASIŃSKI, miejsce zamieszkania: Kalisz

Ogłoszenie nr ref.: 9/15
Data ukazania się ogłoszenia: 20-02-2015
Na stanowisko: referent prawny ds. prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu gospodarki nieruchomościami nierolnymi w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 31-03-2015
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: NATALIA KOŁODZIEJ, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 10/15
Data ukazania się ogłoszenia: 25-02-2015
Na stanowisko: strażnik straży łowieckiej w Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu - Delegatura w Koninie
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie wyłoniono najlepszego kandydata

Ogłoszenie nr ref.: 11/15
Data ukazania się ogłoszenia: 03-03-2015
Na stanowisko: specjalista ds. nadzoru inwestorskiego w Biurze Obsługi i Informatyki
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie wyłoniono najlepszego kandydata

Ogłoszenie nr ref.: 12/15
Data ukazania się ogłoszenia: 04-02-2015
Na stanowisko: komendant wojewódzki
Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 05-05-2015
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: ROBERT WOJCIECHOWSKI, miejsce zamieszkania: Koziegłowy

Ogłoszenie nr ref: 13/15
Data ukazania się ogłoszenia: 04-03-2015
Na stanowisko: referent prawny ds. kontroli w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie wyłoniono najlepszego kandydata

Ogłoszenie nr ref.: 14/15
Data ukazania się ogłoszenia: 20-03-2015
Na stanowisko: starszy specjalista ds. kontroli w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

Ogłoszenie nr ref.: 15/15
Data ukazania się ogłoszenia: 23-03-2015
Na stanowisko: lekarz koordynator ratownictwa medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 02-06-2015
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: MACIEJ ŚWIT, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 16/15
Data ukazania się ogłoszenia: 07-04-2015
Na stanowisko: strażnik straży łowieckiej w Państwowej Straży Łowieckiej - Posterunek w Poznaniu
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydata
Data publikacji wyniku: 15-06-2015
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: GRZEGORZ CHMIELEWSKI, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 17/15
Data ukazania się ogłoszenia: 01-04-2015
Na stanowisko: referent ds. obsługi klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 02-06-2015
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: MONIKA GŁOWACKA, miejsce zamieszkania: Krzykosy
2.
Data publikacji wyniku: 02-06-2015
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: WOJCIECH JASTRZĘBSKI, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref: 18/15
Data ukazania się ogłoszenia: 08-04-2015
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. kontroli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

Ogłoszenie nr ref.: 19/15
Data ukazania się ogłoszenia: 13-04-2015
Na stanowisko: starszego serwisanta urządzeń elektronicznych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie wyłoniono najlepszego kandydata

Ogłoszenie nr ref.: 21/15
Data ukazania się ogłoszenia: 08-04-2015
Na stanowisko: referent prawny ds. prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 03-08-2015
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: NATALIA WUDARSKA, miejsce zamieszkania: Poznań 

Ogłoszenie nr ref.: 22/15
Data ukazania się ogłoszenia: 08-04-2015
Na stanowisko: referent prawny ds. orzecznictwa w zakresie nieruchomości w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 02-06-2015
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: MATEUSZ NIEWIŃSKI, miejsce zamieszkania: Wronki

Ogłoszenie nr ref.: 23/15
Data ukazania się ogłoszenia: 14-04-2015
Na stanowisko: starszy specjalista ds. nadzoru właścicielskiego i mienia Skarbu Państwa w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

Ogłoszenie nr ref.: 26/15
Data ukazania się ogłoszenia: 20-04-2015
Na stanowisko: strażnik straży łowieckiej w Państwowej Straży Łowieckiej - Delegatura w Koninie
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydata
Data publikacji wyniku: 15-06-2015
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: RENATA GIERWIELANIEC, miejsce zamieszkania: Konin

Ogłoszenie nr ref.: 24/15
Data ukazania się ogłoszenia: 17-04-2015
Na stanowisko: referent prawny ds. zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 01-07-2015
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: KATARZYNA SMYKOWSKA, miejsce zamieszkania: Wągrowiec

Ogłoszenie nr ref.: 25/15
Data ukazania się ogłoszenia: 17-04-2015
Na stanowisko: starszy specjalista ds. przyjmowania wniosków w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 01-07-2015
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: ŁUKASZ WITKOWSKI, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 27/15
Data ukazania się ogłoszenia: 20-04-2015
Na stanowisko: referent prawny
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru:
Data publikacji wyniku: 10-06-2015
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: MAGDALENA CZAJKA, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 28/15
Data ukazania się ogłoszenia: 28-04-2015
Na stanowisko: referent prawny ds. kontroli w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

Ogłoszenie nr ref.: 29/15
Data ukazania się ogłoszenia: 08-05-2015
Na stanowisko: starszy specjalista ds. zamówień publicznych w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 01-07-2015
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: JADWIGA SKOP, miejsce zamieszkania: Dopiewo

Ogłoszenie nr ref.: 30/15
Data ukazania się ogłoszenia: 05-05-2015
Na stanowisko: inspektor wojewódzki w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata

Ogłoszenie nr ref.: 31/15
Data ukazania się ogłoszenia: 05-05-2015
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: brak ofert kandydatek/kandydatów

Ogłoszenie nr ref.: 32/15
Data ukazania się ogłoszenia: 05-05-2015
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: brak ofert kandydatek/kandydatów

Ogłoszenie nr ref.: 33/15
Data ukazania się ogłoszenia: 05-05-2015
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych

Ogłoszenie nr ref.: 34/15
Data ukazania się ogłoszenia: 05-05-2015
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej – Delegatura w Kaliszu
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: brak ofert kandydatek/kandydatów

Ogłoszenie nr ref.: 35/15
Data ukazania się ogłoszenia: 13-05-2015
Na stanowisko: referent prawny ds. prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu gospodarki nieruchomościami nierolnymi w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 13-07-2015
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: SŁAWOMIR SZADY, miejsce zamieszkania: Kramsk

Ogłoszenie nr ref.: 36/15
Data ukazania się ogłoszenia: 29-05-2015
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. kontroli i nadzoru nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: Poznań
al. Niepodległości 16/18
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydat
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 03-08-2015
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: MARIA ŻÓRAWSKA, miejsce zamieszkania: Poznań 

Ogłoszenie nr ref.: 37/15
Data ukazania się ogłoszenia: 22-05-2015
Na stanowisko: starszy specjalista ds. kontroli w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 10-08-2015
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: WOJCIECH MICHALAK, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 38/15
Data ukazania się ogłoszenia: 26-05-2015
Na stanowisko: audytor wewnętrzny w Zespole Audytu Wewnętrznego
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

Ogłoszenie nr ref.: 39/15
Data ukazania się ogłoszenia: 27-05-2015
Na stanowisko: inspektor ds. rozliczanych mandatów karnych w Wydziale Finansów i Budżetu
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 07-07-2015
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: KATARZYNA GALACH, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 40/15
Data ukazania się ogłoszenia: 28-05-2015
Na stanowisko: referent prawny ds. nadzoru właścicielskiego i mienia Skarbu Państwa w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 03-08-2015
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: ANNA KNASTER, miejsce zamieszkania: Poznań 

Ogłoszenie nr ref.: 41/15
Data ukazania się ogłoszenia: 03-06-2015
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. kontroli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 10-08-2015
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: MARCIN KACZMAREK, miejsce zamieszkania: Czempiń

Ogłoszenie nr ref.: 42/15
Data ukazania się ogłoszenia: 19-08-2015
Na stanowisko: starszy specjalista ds. przyjmowania wniosków
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu:
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 28-10-2015
Wybrany kandydat:
Imię i nazwisko: NICOLA STYCZYŃSKA, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 43/15
Data ukazania się ogłoszenia: 22-06-2015
Na stanowisko: starszy specjalista ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 10-08-2015
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: KATARZYNA INGLOT, miejsce zamieszkania: Witkowo

Ogłoszenie nr ref.: 44/15
Data ukazania się ogłoszenia: 22-06-2015
Na stanowisko: starszy inspektor ds. obsługi kancelaryjnej i klientów zewnętrznych WUW w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 23-07-2015
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: MARCIN CHARCZENKO, miejsce zamieszkania: Konin

Ogłoszenie nr ref.: 45/15
Data ukazania się ogłoszenia: 22-06-2015
Na stanowisko: starszy specjalista ds. powszechnego obowiązku obrony, administracyjnych i realizacji paszportów w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – Delegatura w Koninie
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 23-07-2015
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: TOMASZ JAN MICHALSKI, miejsce zamieszkania: Konin

Ogłoszenie nr ref.: 46/15
Data ukazania się ogłoszenia: 29-06-2015
Na stanowisko: operator numeru alarmowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 10-08-2015
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: MICHAŁ KOZAR, miejsce zamieszkania: Poznań
2.
Data publikacji wyniku: 10-08-2015
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: MARTA PAWLIK, miejsce zamieszkania: Poznań
3.
Data publikacji wyniku: 10-08-2015
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: BARTŁOMIEJ WRÓBEL, miejsce zamieszkania: Konin

Ogłoszenie nr ref.: 47/15
Data ukazania się ogłoszenia: 06-07-2015
Na stanowisko: inspektor ds. obsługi sekretariatu wydziału w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 10-08-2015
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: ROBERT KRÓLAK, miejsce zamieszkania: Kiekrz

Ogłoszenie nr ref.: 48/15
Data ukazania się ogłoszenia: 07-07-2015
Na stanowisko: specjalista ds. obsługi sekretariatu w Biurze Wojewody
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 26-08-2015
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: JOANNA KARDASZ, miejsce zamieszkania: Środa Wlkp.

Ogłoszenie nr ref.: 49/15
Data ukazania się ogłoszenia: 08-07-2015
Na stanowisko: inspektor ds. obsługi klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 14-08-2015
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: MAŁGORZATA WALCZAK, miejsce zamieszkania: Lusówko

Ogłoszenie nr ref.: 50/15
Data ukazania się ogłoszenia: 14-07-2015
Na stanowisko: specjalista ds. teleinformatycznych systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

Ogłoszenie nr ref.: 51/15
Data ukazania się ogłoszenia: 13-07-2015
Na stanowisko: referent ds. obsługi Terenowych Punktów Paszportowych w sprawach paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 08-09-2015
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: URSZULA RATAJSKA, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 52/15
Data ukazania się ogłoszenia: 14-08-2015
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: brak ofert kandydatek/kandydatów

Ogłoszenie nr ref.: 53/15
Data ukazania się ogłoszenia: 14-08-2015
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: brak ofert kandydatek/kandydatów

Ogłoszenie nr ref.: 54/15
Data ukazania się ogłoszenia: 14-08-2015
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: brak ofert kandydatek/kandydatów

Ogłoszenie nr ref.: 55/15
Data ukazania się ogłoszenia: 14-08-2015
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: brak ofert kandydatek/kandydatów

Ogłoszenie nr ref.: 56/15
Data ukazania się ogłoszenia: 14-08-2015
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu – Delegatura w Kaliszu
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: brak ofert kandydatek/kandydatów

Ogłoszenie nr ref.: 57/15
Data ukazania się ogłoszenia: 14-08-2015
Na stanowisko: specjalista ds. nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu – Delegatura w Kaliszu
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: brak ofert kandydatek/kandydatów

Ogłoszenie nr ref.: 58/15
Data ukazania się ogłoszenia: 12-08-2015
Na stanowisko: inspektor wojewódzki planowania szkolenia obronnego, HNS i CIMIC w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 25-09-2015
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: MARTA ELŻBIETA FRYCKOWSKA, miejsce zamieszkania: Dębnica Kaszubska

Ogłoszenie nr ref.: 59/15
Data ukazania się ogłoszenia: 12-08-2015
Na stanowisko: specjalista ds. teleinformatycznych systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 14-09-2015
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: ŁUKASZ KRYPEL, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 60/15
Data ukazania się ogłoszenia: 18-08-2015
Na stanowisko: operator numeru alarmowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 13-10-2015
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: PIOTR BABIARCZUK, miejsce zamieszkania: Poznań
2.
Data publikacji wyniku: 13-10-2015
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: HONORATA GOLA, miejsce zamieszkania: Mielżyn
3.
Data publikacji wyniku: 13-10-2015
Wybrany kandydat: EWA KRUSZYŃSKA imię i nazwisko: miejsce zamieszkania: Poznań
[rezygnacja]
4.
Data publikacji wyniku: 13-10-2015
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: MARTA KUBACKA, miejsce zamieszkania: Kościan

Ogłoszenie nr ref.: 61/15
Data ukazania się ogłoszenia: 26-08-2015
Na stanowisko: starszy specjalista ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 06-10-2015
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: TOMASZ WRÓBLEWSKI, miejsce zamieszkania: Mosina

Ogłoszenie nr ref.: 62/15
Data ukazania się ogłoszenia: 26-08-2015
Na stanowisko: starszy specjalista ds. zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 06-10-2015
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: JUSTYNA WIKTORSKA, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 63/15
Data ukazania się ogłoszenia: 26-08-2015
Na stanowisko: inspektor ds. obsługi sekretariatu w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 23-10-2015
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: WOJCIECH STYPIŃSKI, miejsce zamieszkania: Środa Wlkp.

Ogłoszenie nr ref.: 64/15
Data ukazania się ogłoszenia: 26-08-2015
Na stanowisko: referent prawny ds. zezwoleń na pobyt czasowy
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 28-10-2015
Wybrany kandydat: Imię i nazwisko: MICHAŁ TYS, miejsce zamieszkania: Haczów

Ogłoszenie nr ref.: 65/15
Data ukazania się ogłoszenia: 31-08-2015
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. organizacyjno-administracyjnych
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 10-11-2015
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: Maria Ceglecka, miejsce zamieszkania: Nowy Tomyśl

Ogłoszenie nr ref.: 66/15
Data ukazania się ogłoszenia: 09-09-2015
Na stanowisko: referent prawny ds. orzecznictwa w zakresie nieruchomości
w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 23-10-2015
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: MATEUSZ NIEWIŃSKI, miejsce zamieszkania: Wronki

Ogłoszenie nr ref.: 67/15
Data ukazania się ogłoszenia: 17-09-2015
Na stanowisko: referent prawny ds. zezwoleń na pobyt czasowy
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 28-10-2015
Wybrany kandydat: Imię i nazwisko: IZABELA MARIA KRUPIŃSKA, miejsce zamieszkania: Gorzów Wlkp.
2.
Data publikacji wyniku: 28-10-2015
Wybrany kandydat: Imię i nazwisko: TOMASZ RYBSKI, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 68/15
Data ukazania się ogłoszenia: 18-09-2015
Na stanowisko: kierownik oddziału orzecznictwa w zakresie nieruchomości
w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 27-10-2015
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: KRYSTIAN WRÓŻ
miejsce zamieszkania: Przeźmierowo

Ogłoszenie nr ref.: 69/15
Data ukazania się ogłoszenia: 28-09-2015
Na stanowisko: starszy specjalista ds. administrowania nieruchomościami w Biurze Obsługi i Informatyki
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: anulowano nabór
Uzasadnienie: W związku z deklaracją powrotu do pracy w listopadzie br. pracownika zajmującego stanowisko będące przedmiotem naboru na zastępstwo nabór anulowano.

Ogłoszenie nr ref.: 70/15
Data ukazania się ogłoszenia: 19-10-2015
Na stanowisko: starszy specjalista windykacji oraz rozliczania należności z tytułu dochodów budżetowych w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 23-11-2015
Wybrany kandydat:
Imię i nazwisko: JUSTYNA STASZAK-JAKUSZEWSKA, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 71/15
Data ukazania się ogłoszenia: 16-10-2015
Na stanowisko: operator numeru alarmowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 10-11-2015
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: IRENEUSZ BARSZCZEWSKI, miejsce zamieszkania: Poznań
2.
Data publikacji wyniku: 10-11-2015
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: SANDRA DĄBROWSKA, miejsce zamieszkania: Poznań
3.
Data publikacji wyniku: 10-11-2015
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: GNIEWOMIR KNAPSKI, miejsce zamieszkania: Poznań
4.
Data publikacji wyniku: 10-11-2015
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: PAULINA KUBIAK, miejsce zamieszkania: Poznań
5.
Data publikacji wyniku: 10-11-2015
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: MICHAŁ KUCHARZEWSKI, miejsce zamieszkania: Poznań
6.
Data publikacji wyniku: 10-11-2015
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: MARTA LEWANDOWSKA, miejsce zamieszkania: Poznań
7.
Data publikacji wyniku: 10-11-2015
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: MICHAŁ OLEKSYN, miejsce zamieszkania: Poznań
8.
Data publikacji wyniku: 10-11-2015
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: SYLWIA SMOLIBOWSKA, miejsce zamieszkania: Czmoń
9.
Data publikacji wyniku: 10-11-2015
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: MARIKA TYLCZYŃSKA, miejsce zamieszkania: Pecna

Ogłoszenie nr ref.: 72/15
Data ukazania się ogłoszenia: 20-10-2015
Na stanowisko: referent prawny ds. zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 17-12-2015
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: DOMINIKA MAJCHRZAK, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 73/15
Data ukazania się ogłoszenia: 20-10-2015
Na stanowisko: specjalista ds. spraw teleinformatycznych systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 23-11-2015
Wybrany kandydat:
Imię i nazwisko: EWA KASZTELAN, miejsce zamieszkania: Obra

Ogłoszenie nr ref.: 74/15
Data ukazania się ogłoszenia: 26-10-2015
Na stanowisko: referent prawny do spraw nabywania mienia przez jednostki samorządu terytorialnego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 07-12-2015
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: NATALIA JULIA LEŚNIAK, miejsce zamieszkania: Gniezno

Ogłoszenie nr ref.: 75/15
Data ukazania się ogłoszenia: 09-11-2015
Na stanowisko: referent prawny ds. orzecznictwa w zakresie nieruchomości
w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 30-12-2015
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: MICHAŁ GARCZAREK, miejsce zamieszkania: Poznań
2.
Data publikacji wyniku: 30-12-2015
Wybrany kandydat: Imię i nazwisko: AGNIESZKA ROSIŃSKA, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 76/15
Data ukazania się ogłoszenia: 09-11-2015
Na stanowisko: referent prawny prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań
w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

Ogłoszenie nr ref.: 77/15
Data ukazania się ogłoszenia: 24-11-2015
Na stanowisko: zastępca kierownika oddziału w Biurze Obsługi i Informatyki
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

Ogłoszenie nr ref.: 78/15
Data ukazania się ogłoszenia: 24-11-2015
Na stanowisko: starszy specjalista ds. do spraw administracji architektoniczno-budowlanej dot. dróg, gospodarki wodnej, kolei
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 21-12-2015
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: KRZYSZTOF SKOLIMOWSKI, miejsce zamieszkania: Mosina

Ogłoszenie nr ref.: 79/15
Data ukazania się ogłoszenia: 24-11-2015
Na stanowisko: referent prawny ds. kontroli
w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie wyłoniono najlepszych kandydatek/kandydatów

Ogłoszenie nr ref.: 80/15
Data ukazania się ogłoszenia: 01-12-2015
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: brak ofert kandydatek/kandydatów

Ogłoszenie nr ref.: 81/15
Data ukazania się ogłoszenia: 01-12-2015
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych

Ogłoszenie nr ref.: 82/15
Data ukazania się ogłoszenia: 01-12-2015
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: brak ofert kandydatek/kandydatów

Ogłoszenie nr ref.: 83/15
Data ukazania się ogłoszenia: 01-12-2015
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: brak ofert kandydatek/kandydatów

Ogłoszenie nr ref.: 84/15
Data ukazania się ogłoszenia: 01-12-2015
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu

– Delegatura w Kaliszu
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych

Ogłoszenie nr ref.: 85/15
Data ukazania się ogłoszenia: 01-12-2015
Na stanowisko: specjalista ds. nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu
– Delegatura w Kaliszu
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: brak ofert kandydatek/kandydatów

Ogłoszenie nr ref.: 86/15
Data ukazania się ogłoszenia: 22-12-2015
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. realizacji zadań wojewody wynikających z ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 20-01-2016
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: MAŁGORZATA MIELCARSKA, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 87/15
Data ukazania się ogłoszenia: 22-12-2015
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. kontroli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, kontroli jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, kontroli świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: oferty kandydatek/kandydatów nie spełniały wymagań formalnych

Ogłoszenie nr ref.: 88/15
Data ukazania się ogłoszenia: 31-12-2015
Na stanowisko: specjalista ds. administrowania nieruchomościami
w Biurze Obsługi i Informatyki
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 15-02-2016
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: RENATA KUBIAK, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 89/15
Data ukazania się ogłoszenia: 31-12-2015
Na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw planowania i budżetu
jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pomocy społecznej
w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 03-02-2016
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: JUSTYNA ADAMSKA, miejsce zamieszkania: Buk

Autor: Tomasz Mysłowski
Data utworzenia: 03.03.2015
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:43