Wyniki naborów na wolne stanowiska w 2014 r.

Wyniki naborów na poszczególne stanowiska publikowane są według numerów referencyjnych:

1/14, 2/14, 3/14, 4/145/14, 6/14, 7/14, 8/14, 9/14, 10/14, 11/14, 12/14, 13/14, 14/14, 15/14, 16/14, 17/1418/14, 19/14, 20/14, 21/14, 22/14, 23/14, 24/14, 25/14, 26/14, 27/14, 28/14, 29/14, 30/14, 31/14, 32/14, 33/14, 34/14, 35/14, 36/14, 37/14, 38/14, 39/14, 40/14,41/14, 42/14, 43/14, 44/14, 45/14, 46/14, 47/14, 48/14, 49/14, 50/14, 51/14, 52/14, 53/14, 54/14, 55/14, 56/14, 57/14, 58/14, 59/14, 60/14, 61/14, 62/14, 63/14

Ogłoszenie nr ref.: 1/14
Data ukazania się ogłoszenia: 14-01-2014
Na stanowisko: referent prawny ds. prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
Data publikacji wyniku: 17-03-2014
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: NATALIA ŁĄCZNA, miejsce zamieszkania: Poznań 

Ogłoszenie nr ref.: 2/14
Data ukazania się ogłoszenia: 14-01-2014
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie zgłosił się żaden kandydat 

Ogłoszenie nr ref.: 3/14
Data ukazania się ogłoszenia: 14-01-2014
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie zgłosił się żaden kandydat 

Ogłoszenie nr ref.: 4/14
Data ukazania się ogłoszenia: 14-01-2014
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie zgłosił się żaden kandydat 

Ogłoszenie nr ref.: 5/14
Data ukazania się ogłoszenia: 14-01-2014
Na stanowisko: starszy specjalista ds. rozliczania dotacji oraz sprawozdawczości w Wydziale Finansów i Budżetu
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: Al. Niepodległości 16/18
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
Data publikacji wyniku: 04-04-2014
Wybrany kandydat: ALICJA KRUPA, miejsce zamieszkania: Biskupice Wlkp.

Ogłoszenie nr ref.: 6/14
Data ukazania się ogłoszenia: 27-01-2014
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. kontroli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
Data publikacji wyniku: 11-03-2014
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: HANNA ZAWADKA, miejsce zamieszkania: Swarzędz

Ogłoszenie nr ref.: 7/14
Data ukazania się ogłoszenia: 05-02-2014
Na stanowisko: referent prawny ds. orzecznictwa w zakresie nieruchomości w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
Data publikacji wyniku: 24-03-2014
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: ALEKSANDRA ZWOLIŃSKA-MAŃCZAK, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 8/14
Data ukazania się ogłoszenia: 05-02-2014
Na stanowisko: referent prawny ds. orzecznictwa w zakresie nieruchomości w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
Data publikacji wyniku: 24-03-2014
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: MATEUSZ NIEWIŃSKI, miejsce zamieszkania: Wronki

Ogłoszenie nr ref.: 9/14
Data ukazania się ogłoszenia: 05-02-2014
Na stanowisko: referent prawny ds. prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań
w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
Data publikacji wyniku: 17-04-2014
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: JOANNA OTCZYK, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 10/14
Data ukazania się ogłoszenia: 05-02-2014
Na stanowisko: inspektor ds. obsługi kancelaryjnej i klientów zewnętrznych urzędu
w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
Data publikacji wyniku: 17-03-2014
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: IZABELA PAWLAK, miejsce zamieszkania: Zielątkowo 

Ogłoszenie nr ref.: 11/14
Data ukazania się ogłoszenia: 10-02-2014
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. organizacji ćwiczeń i szkoleń oraz koordynacji planów wojewódzkich
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
Data publikacji wyniku: 04-04-2014
Wybrany kandydat: ANETA SIEMINIAK, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 12/14
Data ukazania się ogłoszenia: 19-02-2014
Na stanowisko: referent prawny ds. prowadzenia nadzoru nad działalnością uchwałodawczą jednostek samorządu terytorialnego w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
Data publikacji wyniku: 05-05-2014
Wybrany kandydat: BARTOSZ PECYNA, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 13/14
Data ukazania się ogłoszenia: 20-02-2014
Na stanowisko: kierownik oddziału w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
Data publikacji wyniku: 04-04-2014
Wybrany kandydat: MARIA STACHOWSKA, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 14/14
Data ukazania się ogłoszenia: 05-03-2014
Na stanowisko: starszy specjalista ds. archiwizacji w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
Data publikacji wyniku: 05-05-2014
Wybrany kandydat: AGATA PAWLACZYK, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 15/14
Data ukazania się ogłoszenia: 05-02-2014
Na stanowisko: strażnik straży łowieckiej w Państwowej Straży Łowieckiej w Poznaniu - Delegatura w Koninie
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
Data publikacji wyniku: 17-04-2014
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: MIROSŁAW WELKE, miejsce zamieszkania: Kalisz

Ogłoszenie nr ref.: 16/14
Data ukazania się ogłoszenia: 04-04-2014
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie zgłosił się żaden kandydat

Ogłoszenie nr ref.: 17/14
Data ukazania się ogłoszenia: 04-04-2014
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie wyłoniono najlepszego kandydata 

Ogłoszenie nr ref.: 18/14
Data ukazania się ogłoszenia: 04-04-2014
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: żaden kandydat nie spełniał wymagań formalnych

Ogłoszenie nr ref.: 19/14
Data ukazania się ogłoszenia: 04-04-2014
Na stanowisko: inspektor wojewódzki  ds. nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej – Delegatura w Kaliszu
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie zgłosił się żaden kandydat

Ogłoszenie nr ref.: 20/14
Data ukazania się ogłoszenia: 20-03-2014
Na stanowisko: specjalista ds. kontroli w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – Delegatura w Kaliszu
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie wyłoniono najlepszego kandydata

Ogłoszenie nr ref.: 21/14
Data ukazania się ogłoszenia: 02-04-2014
Na stanowisko: starszy inspektor ds. organizacyjnych i administracyjnych w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 17-06-2014
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: MAŁGORZATA TYLKA, miejsce zamieszkania: Luboń

Ogłoszenie nr ref.: 22/14
Data ukazania się ogłoszenia: 02-04-2014
Na stanowisko: referent prawny  ds. badania zasadności skarg i wniosków w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
Data publikacji wyniku: 05-06-2014
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: HANNA SZYMAŃSKA
miejsce zamieszkania: Drawsko

Ogłoszenie nr ref.: 23/14
Data ukazania się ogłoszenia: 16-04-2014
Na stanowisko: referent prawny ds. kontroli w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 08-07-2014
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: ALICJA KLEMENSKA
miejsce zamieszkania: Racot

Ogłoszenie nr ref.: 24/14
Data ukazania się ogłoszenia: 04-04-2014
Na stanowisko: operator numeru alarmowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie wyłoniono najlepszego kandydata

Ogłoszenie nr ref.: 25/14
Data ukazania się ogłoszenia: 28-04-2014
Na stanowisko: starszy specjalista ds. kontroli zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 17-06-2014
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: OLGA KOWAL, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 26/14
Data ukazania się ogłoszenia: 05-05-2014
Na stanowisko: specjalista ds. kontroli w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – Delegatura w Kaliszu
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 08-07-2014
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: MONIKA TWOROWSKA, miejsce zamieszkania: Ostrów Wlkp.
2.
Data publikacji wyniku: 08-07-2014
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: MAŁGORZATA TABOROWSKA, miejsce zamieszkania: Gołuchów

Ogłoszenie nr ref.: 27/14
Data ukazania się ogłoszenia: 12-05-2014
Na stanowisko: starszy inspektor – Dyżurny Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 08-07-2014
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: MARIOLA BARTKOWIAK, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 28/14
Data ukazania się ogłoszenia: 27-05-2014
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie zgłosił się żaden kandydat

Ogłoszenie nr ref.: 29/14
Data ukazania się ogłoszenia: 27-05-2014
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie zgłosił się żaden kandydat

Ogłoszenie nr ref.: 30/14
Data ukazania się ogłoszenia: 27-05-2014
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. kontroli w  Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie zgłosił się żaden kandydat

Ogłoszenie nr ref.: 31/14
Data ukazania się ogłoszenia: 27-05-2014
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie wyłoniono najlepszego kandydata

Ogłoszenie nr ref.: 32/14
Data ukazania się ogłoszenia: 24-06-2014
Na stanowisko: starszy specjalista ds administracji architektoniczno-budowlanej dot. dróg, gospodarki wodnej, kolei w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 29-08-2014
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: NATALIA ADAMEK, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 33/14
Data ukazania się ogłoszenia: 14-07-2014
Na stanowisko: audytor wewnętrzny w Zespole Audytu Wewnętrznego
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie wyłoniono najlepszego kandydata

Ogłoszenie nr ref.: 34/14
Data ukazania się ogłoszenia: 15-07-2014
Na stanowisko: referent prawny ds. nabywania mienia przez jednostki samorządu terytorialnego w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 03-09-2014
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: ANNA NOWACZYK-ŻAK, miejsce zamieszkania: Kościan

Ogłoszenie nr ref.: 35/14
Data ukazania się ogłoszenia: 14-07-2014
Na stanowisko: starszy specjalista ds. kontroli i orzecznictwa w zakresie nieruchomości w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie wyłoniono najlepszego kandydata

Ogłoszenie nr ref.: 36/14
Data ukazania się ogłoszenia: 28-07-2014
Na stanowisko: operator numeru alarmowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 09-09-2014
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: MAGDALENA CHRAPEK, miejsce zamieszkania: Poznań
2.
Data publikacji wyniku: 09-09-2014
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: SZORENA CZCHUTIASZWILI, miejsce zamieszkania: Poznań
3.
Data publikacji wyniku: 09-09-2014
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: MICHAŁ KIERZKOWSKI, miejsce zamieszkania: Poznań
4.
Data publikacji wyniku: 09-09-2014
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: AGATA WÓJCIK, miejsce zamieszkania: Kowanówko

Ogłoszenie nr ref.: 37/14
Data ukazania się ogłoszenia: 25-08-2014
Na stanowisko: referent prawny ds. prowadzenia spraw z zakresu rewindykacji mienia oraz gospodarki gruntami rolnymi w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 14-10-2014
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: KRZYSZTOF JANCZAK, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 38/14
Data ukazania się ogłoszenia: 25-08-2014
Na stanowisko: referent prawny ds. orzecznictwa w zakresie nieruchomości w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 14-10-2014
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: ŁUKASZ OLEKSIAK, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 39/14
Data ukazania się ogłoszenia: 27-08-2014
Na stanowisko: referent prawny ds.  kontroli wewnętrznej i rozpatrywania skarg w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 14-10-2014
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: WOJCIECH MICHALAK, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 40/14
Data ukazania się ogłoszenia: 27-08-2014
Na stanowisko: starszy specjalista ds. administracji architektoniczno-budowlanej dot. dróg, gospodarki wodnej, kolei w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 07-10-2014
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: PAULA KRAWCZYK, miejsce zamieszkania: Poznań
2.
Data publikacji wyniku: 07-10-2014
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: AGATA GOLEMBA
miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 41/14
Data ukazania się ogłoszenia: 27-08-2014
Na stanowisko: starszego serwisanta urządzeń elektronicznych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 17-10-2014
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: PIOTR SZTURO, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 42/14
Data ukazania się ogłoszenia: 04-09-2014
Na stanowisko: starszy specjalista do spraw kontroli i orzecznictwa w zakresie nieruchomości w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie wyłoniono najlepszego kandydata

Ogłoszenie nr ref.: 43/14
Data ukazania się ogłoszenia: 10-09-2014
Na stanowisko: audytor wewnętrzny w Zespole Audytu Wewnętrznego
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie wyłoniono najlepszego kandydata

Ogłoszenie nr ref.: 44/14
Data ukazania się ogłoszenia: 15-09-2014
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie zgłosił się żaden kandydat

Ogłoszenie nr ref.: 45/14
Data ukazania się ogłoszenia: 15-09-2014
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: żaden kandydat nie spełniał wymagań formalnych

Ogłoszenie nr ref.: 46/14
Data ukazania się ogłoszenia: 15-09-2014
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: żaden kandydat nie spełniał wymagań formalnych

Ogłoszenie nr ref.: 47/14
Data ukazania się ogłoszenia: 15-09-2014
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej – Delegatura w Kaliszu
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie zgłosił się żaden kandydat

Ogłoszenie nr ref.: 48/14
Data ukazania się ogłoszenia: 15-09-2014
Na stanowisko: specjalista ds. nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej – Delegatura w Kaliszu
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie zgłosił się żaden kandydat

Ogłoszenie nr ref.: 49/14
Data ukazania się ogłoszenia: 26-09-2014
Na stanowisko: starszy specjalista ds. obsługi programów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z zakresu należącego do Oddziału Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 21-11-2014
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: RÓŻA ANNA DOMŻAŁ, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 50/14
Data ukazania się ogłoszenia: 29-09-2014
Na stanowisko: referent prawny ds. nabywania mienia przez jednostki samorządu terytorialnego
w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 21-11-2014
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: MAGDALENA CZAJKA, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 51/14
Data ukazania się ogłoszenia: 09-10-2014
Na stanowisko: operator numeru alarmowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 14-11-2014
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: MARTA KULON, miejsce zamieszkania: Poznań
2.
Data publikacji wyniku: 14-11-2014
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: MONIKA JAŚKOWIAK-MACIEJEWSKA, miejsce zamieszkania: Poznań
3.
Data publikacji wyniku: 14-11-2014
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: EWA SZCZEPANKOWSKA-PHUYCHAROEN, miejsce zamieszkania: Poznań
4.
Data publikacji wyniku: 14-11-2014
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: MICHAŁ RODAK, miejsce zamieszkania: Poznań
5.
Data publikacji wyniku: 14-11-2014
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: KAMIL LESZCZEWICZ, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 52/14
Data ukazania się ogłoszenia: 24-10-2014
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie wyłoniono najlepszego kandydata

Ogłoszenie nr ref.: 53/14
Data ukazania się ogłoszenia: 24-10-2014
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: żaden kandydat nie spełniał wymagań formalnych

Ogłoszenie nr ref.: 54/14
Data ukazania się ogłoszenia: 24-10-2014
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: żaden kandydat nie spełniał wymagań formalnych

Ogłoszenie nr ref.: 55/14
Data ukazania się ogłoszenia: 24-10-2014
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej – Delegatura w Kaliszu
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie zgłosił się żaden kandydat

Ogłoszenie nr ref.: 56/14
Data ukazania się ogłoszenia: 24-10-2014
Na stanowisko: specjalista ds. nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej – Delegatura w Kaliszu
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: żaden kandydat nie spełniał wymagań formalnych

Ogłoszenie nr ref.: 57/14
Data ukazania się ogłoszenia: 24-11-2014
Na stanowisko: główny specjalista ds. nadzoru inwestorskiego w Biurze Obsługi i Informatyki
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: żaden kandydat nie spełniał wymagań formalnych

Ogłoszenie nr ref.: 58/14
Data ukazania się ogłoszenia: 18-11-2014
Na stanowisko: starszy specjalista do spraw kontroli i orzecznictwa w zakresie nieruchomości w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 23-01-2015
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: MILENA KAMIENIECKA, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 59/14
Data ukazania się ogłoszenia: 19-11-2014
Na stanowisko: inspektor do spraw obsługi sekretariatu Wydziału w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 23-01-2015
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: ŁUKASZ WITKOWSKI, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 60/14
Data ukazania się ogłoszenia: 20-11-2014
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. rejestracji zdarzeń stanu cywilnego i USC, ewidencji ludności i dowodów osobistych, wyznań religijnych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 17-02-2015
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: EWA REMIEZOWICZ-BERGER, miejsce zamieszkania: Rokietnica

Ogłoszenie nr ref.: 61/14
Data ukazania się ogłoszenia: 22-11-2014
Na stanowisko: starszy specjalista do spraw szkoleń i rozwoju zawodowego w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 26-01-2015
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: MAŁGORZATA KUCHTA, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 62/14
Data ukazania się ogłoszenia: 05-12-2014
Na stanowisko: starszy specjalista ds. melioracji wodnych oraz infrastruktury komunalnej jednostek samorządu terytorialnego w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 26-01-2015
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: MARCIN MAĆKOWIAK, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 63/14
Data ukazania się ogłoszenia: 22-12-2014
Na stanowisko: główny specjalista ds. nadzoru inwestorskiego w Biurze Obsługi i Informatyki
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie wyłoniono najlepszego kandydata 

Autor: Barbara Pietrzyk
Data utworzenia: 11.03.2014
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:43