Wyniki naborów na wolne stanowiska w 2013 r.

Wyniki naborów na poszczególne stanowiska publikowane są według numerów referencyjnych:

1/13, 2/13, 3/13, 4/13, 5/13, 6/13, 7/13, 8/13, 9/13, 10/13, 11/13, 12/13, 13/13, 14/13, 15/13, 16/13, 17/13, 18/13, 19/1320/13, 21/13, 22/13, 23/13, 24/13, 25/13, 26/13, 27/13, 28/13, 29/13, 30/13, 31/13, 32/13, 33/13, 34/13, 35/13, 36/13, 37/13, 38/13, 39/13, 40/13, 41/13, 42/13, 43/13, 44/13, 45/1346/13, 47/13, 48/13, 49/13, 50/13, 51/13, 52/13, 53/13, 54/13, 55/13, 56/13, 57/13, 58/13, 59/13

Ogłoszenie nr : 1/13
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy
Data ukazania się ogłoszenia: 10-01-2013
Na stanowisko: inspektor ds. obsługi kancelaryjnej i klientów zewnętrznych urzędu
w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 12-02-2013
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: MAGDALENA BRZOSTOWSKA
miejsce zamieszkania: Poznań
2.
Data publikacji wyniku: 12-02-2013
Kolejny kandydat:
imię i nazwisko: ŁUKASZ ZAWADZKI
miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 2/13
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy
Data ukazania się ogłoszenia: 11-01-2013
Na stanowisko: starszy specjalista ds. kontroli finansowej w Wydziale Finansów i Budżetu
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie wyłoniono najlepszego kandydata

Ogłoszenie nr ref.: 3/13
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy
Data ukazania się ogłoszenia: 04-02-2013
Na stanowisko: starszy specjalista ds. zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
Data publikacji wyniku: 18-03-2013
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: ANNA SZYSZKA
miejsce zamieszkania: Nowe Miasto nad Wartą

Ogłoszenie nr ref.: 4/13
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy
Data ukazania się ogłoszenia: 1-03-2013
Na stanowisko: operator numeru alarmowego w Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):

 1. Data publikacji wyniku: 14-05-2013
  Wybrany kandydat:
  imię i nazwisko: MARIOLA BARTKOWIAK
  miejsce zamieszkania: Poznań
 2. Data publikacji wyniku: 14-05-2013
  Wybrany kandydat:
  imię i nazwisko: ADRIAN CHLEBOWSKI
  miejsce zamieszkania: Poznań
 3. Data publikacji wyniku: 14-05-2013
  Wybrany kandydat:
  imię i nazwisko: MAREK KUDLIŃSKI
  miejsce zamieszkania: Poznań
 4. Data publikacji wyniku: 14-05-2013
  Wybrany kandydat:
  imię i nazwisko: MARTA MARCINKOWSKA
  miejsce zamieszkania: Poznań
 5. Data publikacji wyniku: 14-05-2013
  Wybrany kandydat:
  imię i nazwisko: MAREK PRZYTOCKI
  miejsce zamieszkania: Luboń
 6. Data publikacji wyniku: 14-05-2013
  Wybrany kandydat:
  imię i nazwisko: ARTUR SCHWACHER
  miejsce zamieszkania: Kostrzyn
 7. Data publikacji wyniku: 14-05-2013
  Wybrany kandydat:
  imię i nazwisko: ŁUKASZ SZUBDA
  miejsce zamieszkania: Poznań
 8. Data publikacji wyniku: 14-05-2013
  Wybrany kandydat:
  imię i nazwisko: HUBERT SZAJEK
  miejsce zamieszkania: Nowy Lubosz
 9. Data publikacji wyniku: 14-05-2013
  Wybrany kandydat:
  imię i nazwisko: PRZEMYSŁAW ŚMIGIELSKI
  miejsce zamieszkania: Mosina
 10. Data publikacji wyniku: 14-05-2013
  Wybrany kandydat:
  imię i nazwisko: JAROSŁAW TEŚLUK
  miejsce zamieszkania: Poznań
 11. Data publikacji wyniku: 14-05-2013
  Wybrany kandydat:
  imię i nazwisko: EWA WERKOWSKA
  miejsce zamieszkania: Kołdrąb
 12. Data publikacji wyniku: 14-05-2013
  Wybrany kandydat:
  imię i nazwisko: ZBIGNIEW WRÓBLEWSKI
  miejsce zamieszkania: Luboń

Ogłoszenie nr ref.: 5/13
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy
Data ukazania się ogłoszenia: 27-02-2013
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 18-04-2013
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: MIROSŁAW SADOWSKI
miejsce zamieszkania: Plewiska

Ogłoszenie nr ref.: 6/13
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy
Data ukazania się ogłoszenia: 27-02-2013
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej  Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie wyłoniono najlepszego kandydata

Ogłoszenie nr ref.: 7/13
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy
Data ukazania się ogłoszenia: 27-02-2013
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej  - Delegatura w Kaliszu
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 18-04-2013
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: PIOTR JAN BEDNARSKI
miejsce zamieszkania: Kalisz

Ogłoszenie nr ref.: 8/13
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy
Data ukazania się ogłoszenia: 27-02-2013
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej - Delegatura w Koninie
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie zgłosił się żaden kandydat

Ogłoszenie nr ref.: 9/13
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy
Data ukazania się ogłoszenia: 27-02-2013
Na stanowisko: starszy specjalista do spraw administracji architektoniczno-budowlanej II instancji
w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 18-04-2013
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: NATALIA ADAMEK
miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 10/13
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy
Data ukazania się ogłoszenia: 27-02-2013
Na stanowisko: referent prawny ds. prowadzenia spraw z zakresu rewindykacji mienia oraz gospodarki gruntami rolnymi w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie wyłoniono najlepszego kandydata

Ogłoszenie nr ref.: 11/13
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy
Data ukazania się ogłoszenia: 05-03-2013
Na stanowisko: referent prawny ds. kontroli w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 29-04-2013
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: ALICJA JESKO
miejsce zamieszkania: Racot
 

Ogłoszenie nr ref.: 12/13
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy
Data ukazania się ogłoszenia: 06-03-2013
Na stanowisko: starszy specjalista ds. planowania, analiz, przyjmowania dokumentów finansowo-księgowych, angażowania wydatków, zabezpieczania środków, kontroli zarządczej w oddziale, sporządzania sprawozdań w układzie budżetu zadaniowego, obsługi systemów Trezor i Video Tel
w Biurze Organizacyjno-Administracyjnym
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 08-04-2013
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: ANNA GALIŃSKA
miejsce zamieszkania; Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 13/13
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy
Data ukazania się ogłoszenia: 18-03-2013
Na stanowisko: referent prawny ds. zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie wyłoniono najlepszego kandydata

Ogłoszenie nr ref.: 14/13
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy
Data ukazania się ogłoszenia: 21-03-2013
Na stanowisko: starszy specjalista ds. administracji architektoniczno-budowlanej dot. dróg, gospodarki wodnej, kolei w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 03-06-2013
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: WOJCIECH MUDROW
miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 15/13
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy
Data ukazania się ogłoszenia: 22-03-2013
Na stanowisko: starszy specjalista ds. kontroli zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej w Wydziale Polityki Społecznej
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 21-05-2013
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: MAGDALENA KACZMAREK
miejsce zamieszkania: Topola

Ogłoszenie nr ref.: 16/13
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy
Data ukazania się ogłoszenia: 22-03-2013
Na stanowisko: starszy specjalista ds. kontroli finansowej w Wydziale Finansów i Budżetu
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie wyłoniono najlepszego kandydata

Ogłoszenie nr ref.: 17/13
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy
Data ukazania się ogłoszenia: 27-03-2013
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. obsługi merytorycznej zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej oraz wydawania licencji zawodowej doradcy zawodowego w Wydziale Polityki Społecznej
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 21-05-2013
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: OLGA KOWAL
miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 18/13
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy
Data ukazania się ogłoszenia: 02-04-2013
Na stanowisko: starszy specjalista  do spraw administracji architektoniczno-budowlanej II instancji w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 17-06-2013
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: KATARZYNA PASZKUĆ
miejsce zamieszkania: Poznań
2.
Data publikacji wyniku: 17-06-2013
Kolejny kandydat:
imię i nazwisko: MONIKA SMAGA
miejsce zamieszkania: Poznań
3.
Data publikacji wyniku: 17-06-2013
Kolejny kandydat:
imię i nazwisko: KATARZYNA WIŚNIEWSKA
miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 19/13
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy
Data ukazania się ogłoszenia: 12-04-2013
Na stanowisko: specjalista ds. ewidencji wpłat z tytułu mandatów karnych kredytowanych w Wydziale Finansów i Budżetu
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 10-06-2013
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: MONIKA PAWEŁKO
miejsce zamieszkania: Szczecin

Ogłoszenie nr ref.: 20/13
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy
Data ukazania się ogłoszenia: 18-04-2013
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie zgłosił się żaden kandydat

Ogłoszenie nr ref.: 21/13
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy
Data ukazania się ogłoszenia: 18-04-2013
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej - Delegatura w Koninie
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie zgłosił się żaden kandydat

Ogłoszenie nr ref.: 22/13
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy
Data ukazania się ogłoszenia: 10-05-2013
Na stanowisko: inspektor ds. obsługi klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 17-06-2013
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: WOJCIECH MICHALAK
miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 23/13
Data ukazania się ogłoszenia: 12-06-2013
Na stanowisko: referent prawny ds. zezwoleń na pobyt czasowy w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 01-08-2013
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: ALEKSANDRA DZIURZYŃSKA
miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 24/13
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy Ogłoszenie nr ref.: 24/13
Data ukazania się ogłoszenia: 05-07-2013
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: żaden kandydat nie spełniał wymagań formalnych

Ogłoszenie nr ref.: 25/13
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy Ogłoszenie nr ref.: 25/13
Data ukazania się ogłoszenia: 05-07-2013
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: żaden kandydat nie spełniał wymagań formalnych

Ogłoszenie nr ref.: 26/13
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy  Ogłoszenie nr ref.: 26/13
Data ukazania się ogłoszenia: 05-07-2013
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej - Delegatura w Koninie
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: żaden kandydat nie spełniał wymagań formalnych

Ogłoszenie nr ref.: 27/13
Data ukazania się ogłoszenia: 01-07-2013
Na stanowisko: starszy specjalista ds. kontroli finansowej w Wydziale Finansów i Budżetu
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 04-09-2013
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: DARIA JADWIGA MAZUREK
miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 28/13
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy Ogłoszenie nr ref.: 28/13
Data ukazania się ogłoszenia: 14-06-2013
Na stanowisko: lekarza koordynatora ratownictwa medycznego
w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 15-07-2013
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: JAKUB KUCHARSKI
miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 29/13
Data ukazania się ogłoszenia: 11-07-2013
Na stanowisko: referent prawny ds. prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu odszkodowań i wywłaszczeń w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 01-10-2013
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: BOŻENA MALCZEWSKA
miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref: 30/13
Data ukazania się ogłoszenia: 11-07-2013
Na stanowisko: referent prawny ds. prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu odszkodowań i wywłaszczeń w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 01-10-2013
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: JOANNA KIERZEK
miejsce zamieszkania: Imielno

Ogłoszenie nr ref.: 31/13
Data ukazania się ogłoszenia: 12-07-2013
Na stanowisko: referent prawny
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: anulowano nabór
Uzasadnienie:
W związku z deklaracją powrotu do pracy pracownika zajmującego stanowisko będące przedmiotem naboru na zastępstwo nabór anulowano.

Ogłoszenie nr ref.: 32/13
Data ukazania się ogłoszenia: 19-07-2013
Na stanowisko: operator numeru alarmowego w Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 20-09-2013
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: RAFAŁ NURCZYŃSKI
miejsce zamieszkania: Poznań
2.
Data publikacji wyniku: 20-09-2013
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: PIOTR ROSZKOWSKI
miejsce zamieszkania: Poznań
3.
Data publikacji wyniku: 20-09-2013
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: ESTERA GÓRNA
miejsce zamieszkania: Lulin
4.
Data publikacji wyniku: 20-09-2013
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: EWA MACIEJEWSKA
miejsce zamieszkania: Przeźmierowo
5.
Data publikacji wyniku: 20-09-2013
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: MONIKA FRYZA
miejsce zamieszkania: Osiniec
6.
Data publikacji wyniku: 20-09-2013
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: ALICJA CHOJNACKA
miejsce zamieszkania: Szreniawa

Ogłoszenie nr ref.: 33/13
Data ukazania się ogłoszenia: 19-07-2013
Na stanowisko: referent prawny ds. prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu odszkodowań i wywłaszczeń w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 01-10-2013
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: HANNA ROKUS
miejsce zamieszkania: Buk

Ogłoszenie nr ref.: 34/13
Data ukazania się ogłoszenia: 19-07-2013
Na stanowisko: referent prawny ds. prowadzenia spraw z zakresu rewindykacji mienia oraz gospodarki gruntami rolnymi w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 16-09-2013
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: KRZYSZTOF JANCZAK
miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 35/13
Data ukazania się ogłoszenia: 25-07-2013
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. kontroli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: żaden kandydat nie spełniał wymagań formalnych

Ogłoszenie nr ref.: 36/13
Data ukazania się ogłoszenia: 23-08-2013
Na stanowisko: referent prawny ds. badania zasadności skarg i wniosków w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 16-10-2013
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: ANETA KAMIŃSKA
miejsce zamieszkania: Środa Wlkp.

Ogłoszenie nr ref.: 37/13
Data ukazania się ogłoszenia: 23-08-2013
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego - Delegatura w Koninie
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie zgłosił się żaden kandydat

Ogłoszenie nr ref.: 38/13
Data ukazania się ogłoszenia: 23-08-2013
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony - bez wyboru kandydata
Uzasadnienie: Jedyny kandydat spełniający wymogi formalne zrezygnował z udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Ogłoszenie nr ref.: 39/13
Data ukazania się ogłoszenia: 23-08-2013
Na stanowisko: inspektor wojewódzki geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony - bez wyboru kandydata
Uzasadnienie: Jedyny kandydat spełniający wymogi formalne zrezygnował z udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Ogłoszenie nr ref.: 40/13
Data ukazania się ogłoszenia: 24-08-2013
Na stanowisko: Przewodniczącego Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Wielkopolskim
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 01-10-2013
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: OLIWIA KOMOROWSKA
miejsce zamieszkania: Gniezno

Ogłoszenie nr ref.: 41/13
Data ukazania się ogłoszenia: 23-09-2013
Na stanowisko: referent prawny ds. zezwoleń na pobyt czasowy
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 05-11-2013
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: ANNA NOWACZYK-ŻAK
miejsce zamieszkania: Kościan

Ogłoszenie nr ref.: 42/13
Data ukazania się ogłoszenia: 02-10-2013
Na stanowisko: referent prawny ds. orzecznictwa w zakresie nieruchomości w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 10-12-2013
Wybrany kandydat:
imię nazwisko: KRZYSZTOF JANAS
miejsce zamieszkania: Poznań
2.
Data publikacji wyniku: 10-12-2013
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: PAULINA MATYSIAK
miejsce zamieszkania: Krzyszkowo

Ogłoszenie nr ref.: 43/13
Data ukazania się ogłoszenia: 26-09-2013
Na stanowisko: inspektor ds. obsługi klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – Delegatura w Pile
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 18-11-2013
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: WIESŁAWA BŁACHA, miejsce zamieszkania: Piła

Ogłoszenie nr ref.: 44/13
Data ukazania się ogłoszenia: 17-10-2013
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. kontroli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
Status: nie wyłoniono najlepszego kandydata

Ogłoszenie nr ref.: 45/13
Data ukazania się ogłoszenia: 17-10-2013
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. kontroli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, kontroli świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Wydziale Polityki Społecznej – Delegatura w Koninie
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: żaden kandydat nie spełniał wymagań formalnych

Ogłoszenie nr ref.: 46/13
Data ukazania się ogłoszenia: 18-10-2013
Na stanowisko: starszy specjalista ds. ewidencji uchwał samorządowych w Wydziale Kontroli, Prawnym i Nadzoru
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 18-11-2013
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: JOANNA MATUSIAK, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 47/13
Data ukazania się ogłoszenia: 31-10-2013
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie zgłosił się żaden kandydat 

Ogłoszenie nr ref.: 48/13
Data ukazania się ogłoszenia: 31-10-2013
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. kontroli w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie zgłosił się żaden kandydat 

Ogłoszenie nr ref.: 49/13
Data ukazania się ogłoszenia: 31-10-2013
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie zgłosił się żaden kandydat

Ogłoszenie nr ref.: 50/13
Data ukazania się ogłoszenia: 31-10-2013
Na stanowisko: inspektor wojewódzki ds. nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej – Delegatura w Koninie
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 08-04-2014
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: MAŁGORZATA DERUCHOWSKA, miejsce zamieszkania: Gryfino

Ogłoszenie nr ref.: 51/13
Data ukazania się ogłoszenia: 14-12-2013
Na stanowisko: lekarza koordynatora ratownictwa medycznego w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 04-02-2014
Wybrany kandydat:
imię i nazwisko: AGNIESZKA DOBRASZAK
miejsce zamieszkania: Luboń

Ogłoszenie nr ref.: 52/13
Data ukazania się ogłoszenia: 20-12-2013
Na stanowisko: specjalista ds. kontroli w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 04-04-2014
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: ANNA KACZMARKIEWICZ, miejsce zamieszkania: Poznań
2.
Data publikacji wyniku: 04-04-2014
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: AGATA GOŹDZIEWIŃSKA, miejsce zamieszkania: Poznań
3.
Data publikacji wyniku: 04-04-2014
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: AGNIESZKA SKRZYPEK, miejsce zamieszkania: Poznań
4.
Data publikacji wyniku: 04-04-2014
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: EDYTA FILIPEK, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 53/13
Data ukazania się ogłoszenia: 20-12-2013
Na stanowisko: specjalista ds. kontroli w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 04-04-2014
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: WIESŁAWA RYNIEC, miejsce zamieszkania: Poznań
2.
Data publikacji wyniku: 04-04-2014
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: JOLANTA BARTCZAK, miejsce zamieszkania: Murowana Goślina
3.
Data publikacji wyniku: 04-04-2014
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: JOANNA BOGUSZEWSKA, miejsce zamieszkania: Nekla
4.
Data publikacji wyniku: 04-04-2014
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: ALEKSANDRA JAROSZ, miejsce zamieszkania: Murowana Goślina

Ogłoszenie nr ref.: 54/13
Data ukazania się ogłoszenia: 20-12-2013
Na stanowisko: specjalista ds. doskonalenia kadr medycznych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 04-04-2014
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: DOROTA KICKA, miejsce zamieszkania: Czapury
2.
Data publikacji wyniku: 04-04-2014
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: JULIA SZYMAŃSKA, miejsce zamieszkania: Glinno
3.
Data publikacji wyniku: 04-04-2014
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: IWONA KULESZA, miejsce zamieszkania: Luboń
4.
Data publikacji wyniku: 04-04-2014
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: IWONA SZEKIEŁDA, miejsce zamieszkania: Gowarzewo
5.
Data publikacji wyniku: 04-04-2014
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: HANNA JAZY, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 55/13
Data ukazania się ogłoszenia: 20-12-2013
Na stanowisko: specjalista ds. statystyki i profilaktyki oraz promocji zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 04-04-2014
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: KAMILA DALEKA, miejsce zamieszkania: Rogoźno
2.
Data publikacji wyniku: 04-04-2014
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: STEFAN JUSTAT, miejsce zamieszkania: Poznań
3.
Data publikacji wyniku: 04-04-2014
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: MAŁGORZATA PIŁAT, miejsce zamieszkania: Poznań
4.
Data publikacji wyniku: 04-04-2014
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: ANETA SZCZAWIK, miejsce zamieszkania: Poznań
5.
Data publikacji wyniku: 04-04-2014
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: PAWEŁ SZARY, miejsce zamieszkania: Poznań

Ogłoszenie nr ref.: 56/13
Data ukazania się ogłoszenia: 20-12-2013
Na stanowisko: specjalista ds. kontroli w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – Delegatura w Kaliszu
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nie wyłoniono najlepszego kandydata

Ogłoszenie nr ref.: 57/13
Data ukazania się ogłoszenia: 20-12-2013
Na stanowisko: specjalista ds. kontroli w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – Delegatura w Koninie
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 04-04-2014
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: MONIKA KRYSIAK-KURAS, miejsce zamieszkania: Turek
2.
Data publikacji wyniku: 04-04-2014
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: JULIA MARIA LICHAŃSKA, miejsce zamieszkania: Konin

Ogłoszenie nr ref.: 58/13
Data ukazania się ogłoszenia: 20-12-2013
Na stanowisko: specjalista ds. kontroli w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – Delegatura w Pile
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 04-04-2014
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: ZOFIA RUDKOWSKA, miejsce zamieszkania: Piła
2.
Data publikacji wyniku: 04-04-2014
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: ALICJA PLESZEWA-SŁOŃSKA, miejsce zamieszkania: Piła

Ogłoszenie nr ref.: 59/13
Data ukazania się ogłoszenia: 20-12-2013
Na stanowisko: Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu
Nazwa urzędu: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Adres urzędu: Al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
Status: nabór zakończony
Wyniki naboru (osoby):
1.
Data publikacji wyniku: 04-04-2014
Wybrany kandydat: imię i nazwisko: ŁUKASZ KRYSZTOFIAK, miejsce zamieszkania Warszawa

Autor: Tomasz Mysłowski
Data utworzenia: 12.02.2013
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:43