Archiwum przetargów - 2022

Status Nazwa
zakończony Świadczenie usług pocztowych dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oraz Delegatur WUW
zakończony Dostawa samochodu osobowego
zakończony Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
zakończony Zapewnienie dostępności i niezawodności Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją WUWeu opartego o platformę OfficeObjects® w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu wraz z Delegaturami WUW w Lesznie, Kaliszu, Koninie i Pile
zakończony Usługa sprzątania terenu wokół budynków Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Delegaturach w Kaliszu, Koninie, Pile oraz Lesznie
zakończony Dostawa mebli biurowych dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, z możliwością składania ofert częściowych – postępowanie IV
zakończony Wykonanie pomieszczeń socjalnych w budynkach A i B Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
zakończony Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych, archiwalnych, ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń sanitarnych w budynkach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Delegaturach w Kaliszu, Koninie, Pile oraz Lesznie, z możliwością składania ofert częściowych
zakończony Usługa połączeń sieciowych dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
zakończony Remont pomieszczeń na V piętrze w budynku B Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Kościuszki 93 oraz rozbudowa systemu okablowania strukturalnego sieci teleinformatycznej LAN wraz z dedykowaną instalacją elektryczną

Strony