Archiwum przetargów - 2017

Status Nazwa
zakończony Opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz dokumentacji zabezpieczenia ppoż. wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Remont pomieszczeń...
zakończony Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach piwnicznych w budynku Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przy pl. Wolności 17
zakończony Usługi internetowe świadczone w technologii DSL łącznie z usługami telefonicznymi skorelowanymi z tą usługą dla Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
zakończony Usługa dostępu do sieci Internet na potrzeby Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu w technologii światłowodowej
zakończony Dostawa samochodu osobowego – mikrobusa na potrzeby Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
zakończony Dostawa mebli biurowych na potrzeby Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, z możliwością składania ofert częściowych
zakończony Świadczenie usługi sprzątania terenu wokół budynków w Delegaturach Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie, Kaliszu, Lesznie i Pile wraz z pielęgnacją zieleni, z możliwością składania ofert częściowych
zakończony Dostawa mebli na potrzeby Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, z możliwością składania ofert częściowych
zakończony Usługi telekomunikacyjne – dzierżawa włókien światłowodowych
zakończony Dostawa systemu wideokonferencyjnego na potrzeby systemu wymiany informacji zarządzenia kryzysowego

Strony