Starszy specjalista w Wydziale Infrastruktury nr ref. 3/08

Biuletyn nr: 1/2008

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatów na stanowisko:
starszego specjalisty

w Wydziale Infrastruktury nr ref. 3/08
Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:

 • prowadzenie spraw odwoławczych z zakresu Prawa budowlanego i wydania pozwoleń na budowę, zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,
 • sprawdzanie kopii rejestrów wniosków i decyzji pozwoleń na budowę przekazywanych przez starostów,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
 • uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,
 • współpraca z Wojewódzkim Inspektoratem Nadzoru Budowlanego w Poznaniu oraz z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.

Wykształcenie:

 • wyższe prawnicze, administracyjne, budowlane

Wymagania konieczne:

 • znajomość przepisów z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennnego,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
 • umiejętność organizacji pracy własnej.

Wymagania pożądane:

 • praktyka zwodowa w projektowaniu, wykonastwie lub administracji,
 • uprawnienia budowlane,
 • efektywna komunikacja.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do:
11-01-2008
pod adresem:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Organizacyjno-Administracyjny
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref.3/08
lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, parter p.023, budynek B.
z podaniem w ofercie nr ref.3/08

Inne informacje:
Forma zatrudnienia - umowa o pracę za zastępstwo.
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszone wybrane osoby.
Oferty odrzucoen zostaną komisyjnie zniszczone.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 02.01.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07