Starszy specjalista ds. ochrony wód i gospodarki wodnej w Wydziale Środowiska i Rolnictwa nr ref. 2/08

Biuletyn nr: 1/2008

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatów na stanowisko:
starszego specjalisty
ds. ochrony wód i gospodarki wodnej
w Wydziale Środowiska i Rolnictwa nr ref. 2/08

Liczba lub wymiar etatu: 1
Główne obowiązki:

 • prowadzenie postępowań związanych z przygotowywaniem projektów pozwoleń wodnoprawnych,
 • prowadzenie postępowań związanych z przygotowywaniem projektów pozwoleń zintegrowanych,
 • udział w postępowaniach w sprawie oceny oddziaływania na środowisko,
 • udział w postępowaniach w sprawie opiniowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o wysokości odszkodowania.

Wykształcenie:

 • wyższe o kierunku ochrona środowiska lub inżynieria środowiska

Wymagania konieczne:

 • znajomość przepisów ustawy prawa wodnego oraz prawa ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień gospodarki wodnej i ochrony wód,
 • znajomość procedur administracyjnych,
 • umiejętność poprawnego wypowiadania się na piśmie,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (Word, Excel, Internet, poczta elektroniczna).

Wymagania pożądane:

 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa budowlanego,
 • umiejętność czytania dokumentacji projektowej,
 • staż pracy w administracji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny,

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do:
11-01-2008
pod adresem:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Organizacyjno-Administracyjny
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref.2/08
lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, parter p.023, budynek B.
z podaniem w ofercie nr ref.2/08

Inne informacje:
Forma zatrudnienia - umowa o pracę za zastępstwo.
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszone wybrane osoby.
Oferty odrzucoen zostaną komisyjnie zniszczone.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 02.01.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07