Starszego specjalisty w Oddziale Organizacyjnym w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 175/08

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszego specjalisty

w Oddziale Organizacyjnym
w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 175/08

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
• opracowywanie i aktualizowanie baz danych na potrzeby Urzędu oraz gospodarstw pomocniczych
• realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem projektu „Wielkopolski Urząd Wojewódzki elektronicznym urzędem otwartym na potrzeby klientów”
• przeprowadzanie spraw związanych z koordynowaniem udzielania informacji publicznej na wniosek; prowadzenie rejestru wniosków
• opracowywanie i aktualizowanie Informatora Urzędowego Województwa Wielkopolskiego

Wykształcenie:

  • wyższe, kierunek administracja

Wymagania konieczne:
• znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej (w tym ustawy o administracji rządowej w województwie)
• znajomość ustawy o służbie cywilnej i kodeksu etyki
• dobra organizacja pracy
• bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
• umiejętność zwięzłego formułowania wypowiedzi ustnych i pisemnych
• umiejętność przekazywania informacji

Wymagania pożądane:
• doświadczenie zawodowe w administracji publicznej
• rzetelność i systematyczność
• samodzielność i komunikatywność
• spostrzegawczość

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
• kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 03-10-2008

pod adresem:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 175/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 175/08

Inne informacje:
Forma zatrudnienia - umowa o pracę na zastępstwo.
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 23.09.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07