Starszego specjalisty ds. rolnictwa i rozwoju wsi w Wydziale Środowiska i Rolnictwa nr ref. 40/08

Biuletyn nr: 4/2008

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatów na stanowisko:
starszego specjalisty
ds. rolnictwa i rozwoju wsi
w Wydziale Środowiska i Rolnictwa nr ref. 40/08

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:

 • prowadzenie spraw związanych z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych, powstałych w wyniku klęsk żywiołowych,
 • monitorowanie i analizowanie sytuacji w rolnictwie,
 • prowadzenie spraw wynikających z polityki rolnej rządu oraz Wspólnej Polityki Rolnej.

Wykształcenie:

 • wyższe magisterskie na kierunku rolnictwo lub pokrewne.

Wymagania konieczne:

 • znajomość przepisów prawnych dotyczących zagadnień rolnictwa,
 • samodzielne rozwiązywanie problemów,
 • komunikatywność.

Wymagania pożądane:

 • roczne doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność obsługi komputera.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do:
25-02-2008
pod adresem:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 40/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, parter p.023
z podaniem w ofercie nr ref. 40/08

Inne informacje:
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszone wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 15.02.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07