Starszego inspektora ds. obsługi sekretariatu w Wydziale Infrastruktury WUW w Poznaniu nr ref. 219/08

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszego inspektora

ds. obsługi sekretariatu
w Wydziale Infrastruktury WUW w Poznaniu nr ref. 219/08

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
• przedkładanie dokumentów i korespondencji do podpisu Dyrektora Wydziału
• prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników oraz rejestru delegacji służbowych
• prowadzenie terminarza spotkań, narad oraz ich obsługa
• redagowanie pism
• przekazywanie komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych pracownikom

Wykształcenie:

  • średnie

Wymagania konieczne:
• umiejętność organizacji pracy własnej
• efektywna komunikacja

Wymagania pożądane:
• 3-miesięczne przeszkolenie w pracy biurowej
• znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
• kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 05-12-2008

pod adresem:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 219/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 219/08

Inne informacje:
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Forma zatrudnienia - umowa o pracę na zastępstwo

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 24.11.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07