Starszego inspektora do spraw wydawania Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego w Wydziale Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 152/08

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszego inspektora

do spraw wydawania Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego
w Wydziale Nadzoru WUW w Poznaniu nr ref. 152/08

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
• przyjmowanie aktów prawnych i wyroków skierowanych do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
• korekta treści i układu Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego
• udzielanie informacji o Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego zainteresowanym
• przygotowywanie materiałów pomocniczych w Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego
• sporządzanie skorowidza aktów prawnych i wyroków ogłoszonych w Dzienniku w roku poprzednim

Wykształcenie:

  • średnie, pożądane wyższe administracyjne lub prawnicze

Wymagania konieczne:
• znajomość ustawy o służbie cywilnej, kodeksu etyki oraz KPA
• znajomość ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
• znajomość zasad poprawnej pisowni języka polskiego i ortografii
• umiejętność obsługi komputera (Word, poczta elektroniczna, Internet)
• umiejętność szybkiego czytania i predyspozycje korektorskie
• dobra organizacja pracy własnej

Wymagania pożądane:
• komunikatywność
• systematyczność
• wnikliwość i spostrzegawczość
• ogólne doświadczenie zawodowe

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
• kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 22-08-2008

pod adresem:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 152/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 152/08

Inne informacje:
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 08.08.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07