Referenta prawnego do spraw rewindykacji mienia oraz gospodarki gruntami rolnymi w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 140/08

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

referenta prawnego

do spraw rewindykacji mienia oraz gospodarki gruntami rolnymi
w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 140/08

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
• prowadzenie spraw z zakresu potwierdzania prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
• prowadzenie spraw z zakresu reformy rolnej
• udzielanie zainteresowanym informacji o prawnych możliwościach załatwienia spraw reprywatyzacyjnych
• prowadzenie spraw z zakresu własności rolnej Skarbu Państwa

Wykształcenie:

  • wyższe prawnicze

Wymagania konieczne:
• znajomość aktów prawnych z przedmiotowego zakresu
• wysoki poziom obsługi komputera (pakiet Office)
• minimum 6 miesięcy doświadczenia zawodowego

Wymagania pożądane:
• umiejętność współpracy z klientem zewnętrznym
• komunikatywność
• dobra organizacja pracy
• odporność na stres
• obsługa programu "Mienie pozostawione-rejestr wojewódzki"
• asertywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
• kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 31-07-2008

pod adresem:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 140/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 140/08

Inne informacje:
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 18.07.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07