Referent prawny w Wydziale Rozwoju Regionalnego nr ref. 4/06 (1 etat umowa na zastępstwo na czas określony do 31.05.2006r.)

Biuletyn nr: 2/2006

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

referenta prawnego
w Wydziale Rozwoju Regionalnego nr ref. 4/06 (1 etat umowa na zastępstwo na czas określony do 31.05.2006r.)

Liczba lub wymiar etatu: 2

Główne obowiązki:

 • prowadzenie postępowań w sprawie wywłaszczeń i zwrotów nieruchomości (II instancja),
 • prowadzenie postępowań w zakresie zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa,
 • przekazywanie mienia na rzecz jednostek samorządu terytorialnego,
 • prowadzenie spraw z zakresu praw do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykształcenie:

 • wyższe prawnicze

Wymagania konieczne:

 • umiejętność poruszania się w często zmieniających przepisach prawa,
 • umiejętność formułowania myśli na piśmie oraz analitycznego myślenia,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Word, Lex).

Wymagania pożądane:

 • staż pracy w administracji publicznej,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • odpowiedzialność i samodzielność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny.

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do:
29-01-2006

pod adresem:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Biuro Dyrektora Generalnego
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 4/06

Inne informacje:
Uwaga! 1 etat umowa na zastępstwo na czas określony do 31.05.2006r.)
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszone wybrane osoby. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 13.01.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07