Referent prawny ds. Cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców nr ref. 5/08

Biuletyn nr: 1/2008

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:
referenta prawnego
ds. Cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców nr ref. 5/08

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:

 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji, w sprawach o udzielenie zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony,
 • prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji w sprawach o zarejestrowanie pobytu obywateli UE i członków ich rodzin na terytorium RP,
 • udzielanie informacji cudzoziemcom i innym instytucjom,
 • rejestracja decyzji o udzielonych zezwoleniach w komputerowym systemie SI POBYT.

Wykształcenie:

 • wyższe prawnicze

Wymagania konieczne:

 • znajomość ustawy o cudzoziemcach,
 • znajomość ustawy o warunkach wjazdu obywateli UE i członków ich rodzin,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • znajomość przynajmniej jednego języka obcego angielskiego lub niemieckiego lub francuskiego.
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows).

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do:
11-01-2008
pod adresem:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref.5/07

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, parter p.023
z podaniem w ofercie nr ref. 5/08

Inne informacje:
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszone wybrane osoby. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 03.01.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07