Od starszego inspektora do starszego inspektora wojewódzkiego do spraw kartoteki paszportowej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu- Delegatura w Koninie nr ref. 202/08

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

od starszego inspektora do starszego inspektora wojewódzkiego

do spraw kartoteki paszportowej
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców WUW w Poznaniu- Delegatura w Koninie nr ref. 202/08

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
• dobra znajomość przepisów prawnych dotyczących dokumentów paszportowych i zasad prowadzenia postępowania administracyjnego,
• umiejętność formułowania komunikatywnych i zwięzłych informacji,
• bardzo dobra organizacja pracy własnej,
• obsługa komputera,
• umiejętność pracy z klientem,
• umiejętność pracy w zespole
• co najmniej 1 rok pracy w administracji

Wykształcenie:

  • średnie

Wymagania konieczne:
• dobra znajomość przepisów prawnych dotyczących dokumentów paszportowych i zasad prowadzenia postępowania administracyjnego,
• umiejętność formułowania komunikatywnych i zwięzłych informacji,
• bardzo dobra organizacja pracy własnej,
• obsługa komputera,
• umiejętność pracy z klientem,
• umiejętność pracy w zespole,
• co najmniej 1 rok pracy w administracji

Wymagania pożądane:
• znajomość przepisów w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz ochrony danych osobowych,
• kultura osobista, grzeczność i uprzejmość,
• spostrzegawczość i dokładność,
• odporność na stres

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
• kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 14-11-2008

pod adresem:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 202/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 202/08

Inne informacje:
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
 

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 31.10.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07