Od starszego inspektora do inspektora wojewódzkiego ds. wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców na terenie RP w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 220/08

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

od starszego inspektora do inspektora wojewódzkiego

ds. wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców na terenie RP
w Wydziale Polityki Społecznej WUW w Poznaniu nr ref. 220/08

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
• prowadzenie postępowań na wniosek w celu przygotowania projektu decyzji w zakresie zezwolenia na zatrudnienie i przedłużenia zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca na terytorium RP
• prowadzenie postępowań na wniosek w celu przygotowania projektu decyzji w zakresie wydania przyrzeczenia i przedłużenia przyrzeczenia na zatrudnienie cudzoziemca na terytorium RP
• przekazywanie do GUS-u informacji o ilości wydanych zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców na terytorium RP w województwie wielkopolskim w celach statystycznych
• przygotowywanie odpowiedzi na zapytania w zakresie wydawania zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców na terytorium RP celem udzielenia wyjaśnień zgodnie z obowiązującymi przepisami

Wykształcenie:

  • wyższe

Wymagania konieczne:
• minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach administracji publicznej
• umiejętność redagowania pism
• znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
• znajomość przepisów szczególnych - kpa
• umiejętność obsługi urządzeń biurowych

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
• kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 05-12-2008

pod adresem:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 220/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 220/08

Inne informacje:
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 24.11.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07