Od referenta prawnego do starszego specjalisty ds. gospodarki nieruchomościami nierolnymi w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości nr ref. 36/08

Biuletyn nr: 4/2008

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Dyrektor Generalny

poszukuje kandydatów na stanowisko:
od referenta prawnego do starszego specjalisty
ds. gospodarki nieruchomościami nierolnymi
w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości nr ref. 36/08

Liczba lub wymiar etatu: 3

Główne obowiązki:

 • prowadzenie spraw związanych z przejmowaniem na rzecz Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne,
 • prowadzenie spraw dotyczących uwłaszczenia państwowych osób prawnych wraz z ustaleniem odpłatności i warunków nabycia budynków i urządzeń,
 • prowadzenie spraw dotyczących niezwłocznego zajęcia oraz wywłaszczanie nieruchomości pod autostrady i drogi krajowe.

Wykształcenie:

 • wyższe prawnicze lub administracyjne.

Wymagania konieczne:

 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o gospodarce nieruchomościami, Kodeksu cywilnego, ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości,
 • doświadczenie w administracji lub w pracy biurowej,
 • umiejętność obsługi komputera (Word i Lex),
 • umiejętność analitycznego myślenia.

Wymagania pożądane:

 • współpraca z klientem zewnętrznym i wewnętrznym,
 • radzenie sobie ze stresem.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny,

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do:
25-02-2008
pod adresem:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 36/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, parter p.023
z podaniem w ofercie nr ref. 36/08

Inne informacje:
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszone wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 15.02.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07