Od inspektora do starszego inspektora do spraw organizacyjno-administracyjnych w Oddziale Ochrony Przyrody - Wojewódzki Konserwator Przyrody w Poznaniu nr ref. 143/08

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

od inspektora do starszego inspektora

do spraw organizacyjno-administracyjnych
w Oddziale Ochrony Przyrody - Wojewódzki Konserwator Przyrody w Poznaniu nr ref. 143/08

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
• przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji, przygotowywanie i przedkładanie dokumentów do podpisu oraz wysyłki, przekazywanie pism do kancelarii ogólnej
• prowadzenie ewidencji czasu pracy i absencji pracowników oddziału
• przyjmowanie wniosków, wyszukiwanie informacji, udzielanie wyjaśnień, naliczanie opłat oraz wykonywanie kopii dokumentów w ramach udostępniania informacji publicznej oraz informacji o środowisku
• prowadzenie terminarza spotkań Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody oraz obsługa narad

Wykształcenie:

  • średnie lub wyższe

Wymagania konieczne:
• znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
• komunikatywność
• umiejętność pracy w zespole

Wymagania pożądane:
• znajomość KPA oraz instrukcji kancelaryjnej dla organów administracji rządowej
• asertywność
• doświadczenie zawodowe na stanowisku administracyjno-kancelaryjnym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
• kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 25-07-2008

pod adresem:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 143/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 143/08

Inne informacje:
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 15.07.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07