Od inspektora do inspektora wojewódzkiego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego nr ref. 6/08

Biuletyn nr: 1/2008

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:
od inspektora do inspektora wojewódzkiego
w Wydziale Zarządzania Kryzysowego nr ref. 6/08

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:

 • obsługa prawna w zakresie wykonywanych dokumentów planistycznych oraz innych dokumentów (pism i projektów) w Wydziale Zarządzania Kryzysowego,
 • opracowywanie oraz aktualizacja procedur w zakresie realizacji zadań wydziału, w obszarze bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych i ratownictwa medycznego.

Wykształcenie:

 • wyższe prawnicze

Wymagania konieczne:

 • bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o administracji rządowej w województwie z 5 czerwca 1998 r., ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej z 21 listopada 1967 r., ustawy o zarządzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007 r., ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 8 września 2006 r.,
 • bardzo dobra znajomość problematyki dotyczącej funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej w województwie.

Wymagania pożądane:

 • wiedza z zakresu prawa administracyjnego,
 • wiedza i doświadczenie z zakresu tworzenia aktów prawa miejscowego,
 • poświadczenie bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą "poufne",
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych,
 • komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny,

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • W przypadku braku poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, oświadczenie zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do:
11-01-2008
pod adresem:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref.6/07

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, parter p.023
z podaniem w ofercie nr ref. 6/08

Inne informacje:
Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszone wybrane osoby. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 03.01.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07