Od inspektora do inspektora wojewódzkiego pomocy uczestnikom Poznańskiego Powstania Czerwiec 56 w Gabinecie Wojewody WUW w Poznaniu nr ref. 149/08

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

od inspektora do inspektora wojewódzkiego

pomocy uczestnikom Poznańskiego Powstania Czerwiec 56
w Gabinecie Wojewody WUW w Poznaniu nr ref. 149/08

Liczba lub wymiar etatu: 0,5

Główne obowiązki:
• prowadzenie rejestru wpływających wniosków w celu dokonania wstępnej ich weryfikacji na potrzeby prac komisji ds. rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczestnikom Poznańskiego Powstania Czerwiec 56
• prowadzenie korespondencji z osobami wnioskującymi o wypłatę świadczeń
• uczestnictwo w pracach komisji ds. rozpatrzenia wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczestnikom Poznańskiego Powstania Czerwiec 56
• opracowanie protokołów częściowych oraz protokołu końcowego z prac komisji
• współpraca z Pełnomocnikiem Wojewody Wielkopolskiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

Wykształcenie:

  • wyższe, pożądane humanistyczne lub administracyjne

Wymagania konieczne:
• bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Office)
• umiejętność pracy w zespole
• rzetelność
• terminowość
• znajomość przepisów prawnych dotyczących środowisk kombatanckich

Wymagania pożądane:
• komunikatywność
• umiejętność redagowania pism i komunikatów
• doświadczenie w pracy na rzecz organizacji pozarządowych
• radzenie sobie ze stresem
• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
• kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
• kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego (w przypadku posiadania certyfikatu językowego)

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do: 11-08-2008

pod adresem:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 149/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 149/08

Inne informacje:
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 01.08.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07