Od inspektora do inspektora wojewódzkiego do spraw komunikacji elektronicznej w Gabinecie Wojewody WUW w Poznaniu nr ref. 138/08

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

od inspektora do inspektora wojewódzkiego

do spraw komunikacji elektronicznej
w Gabinecie Wojewody WUW w Poznaniu nr ref. 138/08

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
• zarządzanie treścią serwisu internetowego urzędu
• koordynowanie zadań z zakresu redagowania portalu intranetowego urzędu
• koordynowanie zadań z zakresu redagowania Biuletynu Informacji Publicznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
• prowadzenie rejestru komisji i zespołów opiniodawczo-doradczych wojewody

Wykształcenie:

  • wyższe zawodowe

Wymagania konieczne:
• znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
• znajomość zasad funkcjonowania służby cywilnej
• umiejętność pracy w zespole
• rzetelność, terminowość
• wysoki poziom obsługi komputera
• minimum 6 miesięcy doświadczenia zawodowego

Wymagania pożądane:
• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
• doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej
• umiejętność obsługi systemu typu cms
• umiejętność redagowania pism i komunikatów
• umiejętność rozwiązywania problemów
• komunikatywność
• radzenie sobie ze stresem

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
• kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:
• kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego (w przypadku posiadania certyfikatu językowego)

Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 28-07-2008

pod adresem:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 138/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 138/08

Inne informacje:
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 09.07.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07