Inspektora wojewódzkiego ds. zmian w podziale terytorialnym i zmian nazw miejscowości w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 209/08

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektora wojewódzkiego

ds. zmian w podziale terytorialnym i zmian nazw miejscowości
w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 209/08

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
• prowadzenie spraw w zakresie ustalania, zmiany i znoszenia nazw miejscowości
• prowadzenie spraw w zakresie podziału terytorialnego województwa
• przygotowanie sprawozdania z działalności wojewody

Wykształcenie:

  • wyższe administracyjne lub prawnicze

Wymagania konieczne:
• znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania jednostek administracji publicznej
• znajomość Ustawy o służbie cywilnej i Kodeksu etyki
• umiejętność interpretacji przepisów prawa
• umiejętność zwięzłego formułowania wypowiedzi
• dobra organizacja pracy
• umiejętności analityczne i sprawozdawcze
• efektywna komunikacja
• umiejętności negocjacyjne
• min. 3 lata doświadczenia w jednostkach administracji publicznej

Wymagania pożądane:
• znajomość Ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych
• znajomość Ustawy o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa
• znajomość Ustawy o samorządzie gminnym
• znajomość ustawy o referendarzu gminnym
• umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
• umiejętność rozwiązywania problemów
• radzenie sobie ze stresem
• umiejętności analityczne
• systematyczność i samodzielność
• doświadczenie zawodowe w komórkach o charakterze kontrolnym

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
• kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
• życiorys i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 24-11-2008

pod adresem:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 209/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 209/08

Inne informacje:
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Forma zatrudnienia - umowa o pracę na zastępstwo.
 

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 12.11.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07