Inspektora do spraw obsługi finansowo-księgowej w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 200/08

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Dyrektor Generalny
poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektora

do spraw obsługi finansowo-księgowej
w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym WUW w Poznaniu nr ref. 200/08

Liczba lub wymiar etatu: 1

Główne obowiązki:
• prowadzenie ewidencji księgowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przy pomocy programu komputerowego F-K
• uzgadnianie i kontrolowanie w systemie F-K kont księgowych w celu prawidłowego rozliczania dokonanych operacji i zdarzeń
• sporządzanie sprawozdań budżetowych

Wykształcenie:

  • średnie lub wyższe ekonomiczne

Wymagania konieczne:
• znajomość ustawy o rachunkowości
• znajomość ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych
• znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
• umiejętność pracy w zespole
• znajomość obsługi komputera
• rzetelność, terminowość

Wymagania pożądane:
• znajomość KPA oraz prawa budowlanego
• komunikatywność
• radzenie sobie ze stresem
• znajomość obsługi komputerowych programów księgowych
• doświadczenie zawodowe w administracji publicznej

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
• oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie
• oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
• życiorys i list motywacyjny

Dokumenty należy przesyłać w terminie do: 12-11-2008

pod adresem:
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z podaniem w ofercie nr ref. 200/08

lub składać osobiście w Kancelarii Głównej Urzędu, bud. B, pok. 023
z podaniem w ofercie nr ref. 200/08

Inne informacje:
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Autor: Bogumiła Stanecka
Data utworzenia: 31.10.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 10.01.2017 - 14:07