Zawiadamiające o wydaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę na inwestycję pn.: "Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Kromolice-Pątnów na odcinku od słupa...

Treść archiwalna

...nr 78/79 (włącznie), częściowo po trasie istniejącej linii 220 kV Plewiska-Konin"

Tekst obwieszczenia publikowany w terminie od 20 sierpnia 2009 r. do 3 września 2009 r.

Autor: Nazwisko w załączonym pliku pdf
Data utworzenia: 19.08.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28