W sprawie zatwierdzenia projektu i wydania pozwolenia na budowę 'Przebudowa skrzyżowania ulic: Poznańska-Gronowska-Wilkowicka wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz likwidacji kolizji z pozostałą infrastrukturą w drodze krajowej nr 5'

Treść archiwalna

OBWIESZCZENIE
Wojewody Wielkopolskiego
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 24 ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz.U. nr 80 poz. 721 z późn. zm.)
zawiadamiam

że w dniu 4 sierpnia 2006 r. na wniosek Prezydenta Miasta Leszna zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu i wydania pozwolenia na budowę „Przebudowa skrzyżowania ulic: Poznańska-Gronowska-Wilkowicka wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz likwidacji kolizji z pozostałą infrastrukturą w drodze krajowej nr 5”.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r. nr 98. poz. 1071 ze zmianami), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W związku z powyższym informuję, że w ciągu 7 dni od momentu ukazania się obwieszczenia o wszczęciu postępowania, strony mogą się zapoznać  z materiałami dotyczącymi lokalizacji przebudowy skrzyżowania ulic Poznańskiej-Gronowskiej-Wilkowickiej oraz składać wnioski i uwagi w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim Delegatura w Lesznie Oddział Rozwoju Regionalnego pl. Kościuszki 4 p. 203 (tel. 065 529 48 38 w. 301). oraz w Miejskim Zarządzie Dróg i Inwestycji w Lesznie ul. Karasia 15 tel. 065-529-81-28.

                                                                                    Wojewoda Wielkopolski
                                                                                    Tadeusz Dziuba
 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 25.10.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28