W sprawie wykazu spółek wodnych województwa wielkopolskiego, którym przyznano dotację z budżetu państwa w 2011 r. na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

Treść archiwalna

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 22 lipca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

Autor: Przemysław Pacia
Data utworzenia: 21.07.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:29