W sprawie wydania decyzji Wojewody Wielkopolskiego Nr 117/09 z dnia 5 maja 2009 r. (znak WI.V-11.7111-90/09) zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę na inwestycję pt. "Rozbiórka istniejącej linii napowietrznej 220kV Konin ...

Treść archiwalna

...Plewiska na odcinku (52) -212 - 208 - (58), oraz budowę czterotorowej linii napowietrznej 2x400+2x220kV Plewiska - Kromolice - po trasie istniejącej linii 220kV Konin - Plewiska"

Autor: Nazwisko w załączonym pliku pdf
Data utworzenia: 06.05.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28