W sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn: "Przebudowa linii 110kV, 220kV i 400kV kolidujących z przebiegiem Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania w ciągu drogi krajowej nr S11 na odcinku Złotkowo - autostrada A2 i w ciągu drogi...

Treść archiwalna

...krajowej nr S5 w rejonie węzła Głuchowo autostrady A2, na odcinku S11 od węzła Swadzim do węzła Głuchowo oraz S5 w rejonie węzła Głuchowo oraz na odcinku S11 od węzła Złotkowo do węzła Rokietnica"

Tekst obwieszczenia publikowany w terminie od 15 września 2009 r. do 5 października 2009 r.

Autor: Nazwisko w załączonym pliku pdf
Data utworzenia: 09.09.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28