W sprawie wydania decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn: "Budowa Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania w ciągu drogi krajowej nr S11 na odcinku Złotkowo - autostrada A2 i w ciągu drogi krajowej nr S5 w rejonie węzła Głuchowo autostrady A2...

Treść archiwalna

...ETAP IIA - S11 od węzła Złotkowo - km 0+000,00 do węzła Rokietnica - km 7+740,00 o łącznej długości 7,74 km

Autor: Nazwisko w załączonym pliku pdf
Data utworzenia: 04.05.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28