W sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji "Budowa obwodnicy drogowej Jarocina w ciągu drogi ekspresowej nr S11 Kołobrzeg - Poznań - Bytom długości 10 + 3 km", ...

Treść archiwalna

oraz o przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 29 września 2011 r. do 13 października 2011 r.

Autor: Aida Januszkiewicz - Piotrowska
Data utworzenia: 29.09.2011
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 03.04.2023 - 11:23