W sprawie o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę dla inwestycji pn. "Budowa Zachodniej Obwodnicy miasta Poznania w ciągu drogi krajowej nr S11 na odcinku Złotkowo - autostrada A2 i w ciągu drogi krajowej nr S5 w rejonie węzła Głuchowo autostrady A2...

Treść archiwalna

...ETAP I - S11 od węzła Swadzim - km 13+068,00 do węzła Głuchowo - km 25+693,57 oraz S5 w rejonie węzła Głuchowo - od km 0+000,00 do km 1+605,00 o łącznej długości 14,23 km"

Autor: Nazwisko w załączonym pliku pdf
Data utworzenia: 27.10.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28