Rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, dotycząca prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zachodniej obwodnicy miasta Poznań w ciągu...

Treść archiwalna

...drogi krajowej S-11 ? odcinek Złotkowo ? A2 (węzeł Głuchowo)

OBWIESZCZENIE WOJEWODY

Na podstawie art. 49, art. 91 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 ze zm.) Wojewoda Wielkopolski

ZAWIADAMIA

że w dniu 6.09. 2006 r. o godzinie 10:00 w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu w budynku A w Sali Sesyjnej odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, dotycząca prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zachodniej obwodnicy miasta Poznań w ciągu drogi krajowej S-11 – odcinek Złotkowo – A2 (węzeł Głuchowo).

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 25.10.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28