Przebudowa skrzyżowania ulic: Poznańska-Gronowska-Wilkowicka wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz likwidacji kolizji z pozostałą infrastrukturą w drodze krajowej nr 5 w m. Leszno

Treść archiwalna

OBWIESZCZENIE
Wojewody Wielkopolskiego
o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę

Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania inwestycji w zakresie dróg krajowych (Dz.U. nr 80 poz. 721 z późn. zm.)
zawiadamiam

że w dniu 3 października 2006 r. na wniosek Prezydenta Miasta Leszna została wydana decyzja nr 24/6 Wojewody Wielkopolskiego znak RR.Le-5.7111-41/06 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę zadania „przebudowa skrzyżowania ulic: Poznańska-Gronowska-Wilkowicka wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz likwidacji kolizji z pozostałą infrastrukturą w drodze krajowej nr 5” w m. Leszno.

W związku  z powyższym informuję, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071 z późn. zm. w ciągu 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, uważa się że zainteresowane strony zostały zawiadomione o wydaniu w/w decyzji i w terminie 14 dni mają prawo zapoznać się z jej treścią w Oddziale Rozwoju Regionalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu Delegatura w Lesznie pl. Kościuszki 4 pok. 203 w poniedziałki w godz. 8-16, od wtorku do piątku w godz. 7-15 tel. 065-529-48-38 wew. 301 oraz w Urzędzie Miejskim w Lesznie pok. nr 30 tel. 065-529-81-29

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 25.10.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.05.2015 - 10:28