Prywatyzacja bezpośrednia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Orzechowskie Zakłady Przemysłu Sklejek w Orzechowie ul. Miłosławska 13

Treść archiwalna