Obwieszczenie zawiadamiającego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia budowę dla inwestycji pn.: „Przebudowa szlaku Bojanowo - Rydzyna od km 76.150 do km 85.824 w zakresie układu torowego, robót odwodnieniowych, sieci ...

Treść archiwalna

... trakcyjnej, obiektów budowlanych, architektury, obiektów inżynieryjnych, elektroenergetyki do 1 kV, robót drogowych do km 85+760, usunięcia kolizji elektroenergetycznych, zewnętrznych sieci i instalacji. Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń” (znak: IR-V.7840.3.106.2016.6).

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 21 września  2016 r. do dnia 5 października 2016 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 20.09.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.10.2016 - 08:19