Obwieszczenie zawiadamiającego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia budowę dla inwestycji pn.: „Przebudowa stacji Rawicz od km 62.350 do km 64.440 w zakresie układu torowego, robót odwodnieniowych, sieci trakcyjnej, obiektów ..

Treść archiwalna

... budowlanych, architektury, obiektów inżynieryjnych, elektroenergetyki do 1 kV, robót drogowych od km 62.540, usunięcia kolizji elektroenergetycznych, zewnętrznych sieci i instalacji. Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Czempiń” (znak: IR-V.7840.3.109.2016.6).

Obwieszczenie publikowane w terminie od dnia 21 września 2016 r. do dnia 5 października 2016 r.

Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 20.09.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.10.2016 - 08:19