Obwieszczenie wojewody z dnia 31 sierpnia 2021 r., zawiadamiającego o wydaniu decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej dla inwestycji pn.: "Budowa ...

Treść archiwalna

... napowietrznej dwutorowej linii 400 kV relacji Baczyna – Plewiska na odcinkach Md8-Lw1, Lw5-Lw13 i Lw14-Lw18", (znak: IR-V.7840.133.2021.9)

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 03.09.2021 do 17.09.2021
Autor: Tomasz Małyszka
Data utworzenia: 31.08.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 03.09.2021 - 00:45
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 18.09.2021 - 00:05