Obwieszczenie wojewody z dnia 21 grudnia 2020 r., zawiadamiającego o wydaniu decyzji w sprawie zmiany ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę nr 113/Z/18 wydanej w dniu 31 października 2018 r. (IR-V.7840.3.93.2018.6) dla inwestycji pn. „Prace na linii ..

Treść archiwalna

... kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin - część 1 odcinek st. Poznań Główny - st. Wronki (włącznie) tj. od km 0+000 do km 52+265 w zakresie układu torowego, układu drogowego, obiektów inżynieryjnych, odwodnienia i instalacji sanitarnych, konstrukcji budowlanych i architektonicznych, sieci trakcyjnej oraz sieci elektroenergetycznej”, na odcinku od km 18+360 do km 52+265” (znak sprawy: IR-V.7840.3.80.2020.6)

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 29.12.2020 do 12.01.2021
Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 21.12.2020
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 29.12.2020 - 00:18
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.01.2021 - 00:05