Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego zawiadamiającego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę nr 207/19 z dnia 10 grudnia 2019 r. (znak: IR–V.7840.202.2019.11), dla inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mrowino, rejon ...

Treść archiwalna

...  ul. Poznańskiej (dz. nr 172/2, 206, 147/1), Kopernika (dz. nr 147/3), Zbożowej (dz. nr 159/1), Krętej (dz. nr 275/1), gm. Rokietnica"

Obwieszczenie publikowane w terminie: 
od 13.12.2019 do 27.12.2019
Autor: Jacek Wróblewski
Data utworzenia: 10.12.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 13.12.2019 - 00:06
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.12.2019 - 00:05